Pomáháme s hledáním nové práce pro horníky

Personální ředitelka OKD Radka Naňáková. Foto: OKD.

Vláda v září rozhodla o zahájení postupného převodu utlumovaných dolů OKD na státní podnik DIAMO. Současně dojde také k přechodu části zaměstnanců. Okolnosti vysvětlila v rozhovoru pro Měsíčník Horník personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Pojďme k první vlně převodu zaměstnanců – k 1. lednu 2021 – koho se týká?

V první vlně počítáme s převedením přibližně dvou set zaměstnanců na státní podnik DIAMO, kteří se budou podílet na útlumových pracích na lokalitách Útlum-Jih a Útlum-Sever. Tedy na dolech Staříč, Frenštát a Lazy. Druhou skupinu 1. vlny tvoří 550 lidí, jichž se dotýká rozhodnutí představenstva OKD o snížení stavu zaměstnanců k 1. únoru 2021.

Jak bude konkrétně převod zaměstnanců pod státní podnik DIAMO probíhat?

Se všemi, kterých se přechod ze společnosti OKD na DIAMO dotýká, je veden informační pohovor. Cílem tohoto pohovoru je, aby každému člověku bylo vše vysvětleno. To znamená, že nejdříve seznamujeme s obsahem informačního dopisu o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů části našich zaměstnanců ze společnosti OKD, a.s. na státní podnik DIAMO. Obsahem dopisu jsou všechny důležité informace pro zaměstnance, jako například že jejich novým zaměstnavatelem je od 1. ledna 2021 státní podnik DIAMO, dále že druh práce a místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě se nemění; nebo že obsah kolektivní smlouvy uzavřené mezi OKD a příslušným odborovým orgánem přechází dnem 1. ledna 2021 na nového zaměstnavatele, společnost DIAMO, s.p. na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku, tedy roku 2022, a další údaje spjaté s převodem. Po seznámení si daný zaměstnanec jeden dopis vezme k sobě, na druhém podepíše převzetí a třetí dopis je pro DIAMO. Jinými slovy každý zaměstnanec přechází se svou stávající pracovní smlouvou.

Čtěte také
Pokud znovu zavřeme šachty, už je neotevřeme
Útlum těžby OKD vyjde na 14,5 miliardy

OKD připravila pro odcházející, tak jako dříve, pomoc. Můžete ji specifikovat?

Pokud se jedná o skupinu nadbytečných zaměstnanců, tak těmto lidem je nabídnuta pomoc našeho programu pro odcházející zaměstnance Nová šichta. Vysvětlujeme všechny možnosti rekvalifikačních kurzů, které budou realizovány v součinnosti s úřady práce. Předáváme informace a podklady k výstupním prohlídkám a výstupním formalitám. Máme pro všechny připravené brožurky se všemi důležitými informacemi při ukončování pracovního poměru, a to se shrnutím všech nároků, s informacemi týkajícími se všech dokumentů, které je třeba si vyřídit. S popsaným systémem podpory v nezaměstnanosti, s informacemi potřebnými k vyřízení důchodů, s instrukcemi, jak hledat nové zaměstnání. S vysvětlením všech nabízených služeb programu Nové šichty, která pomáhá všem, jež o to mají zájem. Také každý z těchto zaměstnanců dostane písemně informaci o termínu propouštěcího pohovoru, který bude v lednu 2021 a bude veden personalisty společnosti DIAMO. Předávaných informací je hodně, a proto je možné se kdykoliv obrátit na personalisty uvedené v informačních dopisech, kteří jsou připraveni odpovídat na dotazy. Pokud je někdo nemocný a nebude moci se na pohovor dostavit, budou mu dokumenty zaslány domů a kdykoliv může zavolat nebo po uzdravení přijít se informovat k příslušnému zaměstnanci personálního útvaru. K samotnému propouštění dojde až po přechodu zaměstnanců na DIAMO, státní podnik, to znamená v lednu 2021. Můžeme Vás ujistit, že pro zaměstnance, kteří budou odcházet v druhé vlně (ČSA, Darkov) i v třetí vlně (tj. ČSM) stále bude platit Kolektivní smlouva OKD, a.s. včetně ujednání o Sociálním programu a odstupném. Totéž se týká Usnesení vlády ve vztahu k převodům zaměstnanců na DIAMO. Překážky na straně zaměstnavatele nemají vliv na nároky týkající se odstupného.

Na co budou mít propouštění zaměstnanci nárok podle Kolektivní smlouvy OKD?

Propouštění zaměstnanci budou mít nárok na odstupné dle Kolektivní smlouvy OKD, a.s. a přijatého Sociálního programu ve výši až jedenáctinásobku podle počtu odpracovaných let, a to v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.

V říjnu personalisté naplno spustili program Nová šichta. Kdo se do něj může přihlásit?

Může se do něj přihlásit kdokoliv, kdo odchází nebo bude odcházet z OKD. Pomáháme se zpracováním životopisu, se založením emailu, poskytujeme informace týkající se úřadu práce, co se týče registrace, rekvalifikace, příspěvků. Pomáháme s hledáním pracovního uplatnění, s přípravou na pohovor. Poskytneme sociální i psychologické poradenství. Rozvíjíme spolupráci s regionálními společnostmi a informujeme je o možné spolupráci a účasti ve speciální webové aplikaci s názvem Burza práce. Ta firmám umožní vkládat nabídky práce a vyhledávat v její databázi nejvhodnější kandidáty k oslovení. Těmi jsou všichni dobrovolně registrovaní odcházející zaměstnanci. Přihlásit se můžou zájemci jakoukoliv formou: telefonicky, emailem, osobním kontaktem. Zaměstnanci, kteří již prošli informačním pohovorem a projevili o služby Nové šichty zájem, budou postupně kontaktováni ze strany konzultantů Nové šichty. Společně se poté mohou domluvit na termínu a sdělit základní informace ke konání první schůzky.

Přímo v OKD bude od 2. listopadu kancelář úřadu práce, jak bude vypadat vzájemná spolupráce?

Ano, je to tak. Na lokalitách budou zpřístupněny mobilní pracoviště Úřadu práce ČR, kde bude možné informovat se ohledně dalšího postupu v souvislosti s ukončením pracovního poměru, získat bližší informace k rekvalifikačním kurzům nebo projektu Úřadu práce ČR – Outplacement ÚP.