Poslední uhelný vlak pro Elektrárnu Prunéřov I

Na konci června byl jako poslední v provozu pouze blok č. 4. Po spotřebování všech uhelných zásob byl snížen výkon kotle na minimum a turbína byla odstavena. Foto: wikipedia.org Petr Kinšt

V pondělí 29. června ve 22:45 vyjel z nakládacího zásobníku II v Tušimicích poslední uhelný vlak do blízké Elektrárny Prunéřov I. Touto dodávkou 948 t uhlí v 18 železničních nákladních vagonech typu Falls se uzavřelo více než půlstoletí fungující zásobování prunéřovské jedničky uhlím z Dolu Nástup Tušimice (DNT). 

Ve druhé polovině 50. let bylo na tehdejším ministerstvu paliv a energetiky rozhodnuto o vybudování do té doby nevídané obří energetické základny na Chomutovsku. Jako dostatečná palivová zásobárna pro čtyři uhelné elektrárny s instalovaným výkonem 3 170 MW měla sloužit kromě již fungujícího Dolu Prunéřov otvírka dalších tří velkolomů – Merkur, Březno a Libouš – s plánovanou celkovou těžební kapacitou 18 mil. t hnědého uhlí ročně. Realizaci výstavby této palivové části základny moderních výkonných elektráren byl pověřen Důl Prunéřov (1958) a v roce 1963 nově vzniklý Výstavbový závod Tušimice. Pro zásobování elektráren v Prunéřově byla vybudována železniční vlečka z ústřední drtírny uhlí v Tušimicích. Řešení nebylo vůbec snadné. Trasa musela respektovat území určené pro výstavbu elektráren Tušimice, stávající silnici Tušimice -Březno, ochranné pásmo pat vnějších výsypek Merkur, linky vedení vysokého napětí a v neposlední řadě i zátopovou čáru Nechranické přehrady, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
ČEZ zvýšil v prvním kvartále zisk
Uhelná komise vyjela do Prunéřova

Po 12kilometrové trati vedoucí z dopravny I, respektive nakládacího zásobníku II v Tušimicích, až k hlubinnému zásobníku elektrárny dopravovaly spolehlivě více než půlstoletí dieselové a od 70. let elektrické lokomotivy tisíce vagonů s uhlím. Za den to bylo až 8 vlaků s 18 vozy. V letošním roce v souvislosti s plánovaným odstavením elektrárny se objem dodávek uhlí snižoval. Ten poslední v barvách SD – Kolejové dopravy dovezl do Elektrárny Prunéřov I 29. června posledních 948 t uhlí. Jeho vyložením do hlubinného zásobníku tak byly ukončeny po 52 letech spolehlivé dodávky paliva pro tuto elektrárnu.

I když prošla elektrárna v letech 1993 až 1996 kompletním odsířením, bylo už na počátku druhé vlny ekologizace elektráren Skupiny ČEZ známo, že další modernizace kvůli zpřísňujícím se emisním limitům by se ekonomicky nevyplatila. Uhlí ze sousedních DNT bude jako palivový zdroj využíváno nadále v modernizovaných elektrárnách Tušimice a Prunéřov II.

Lokalita Elektrárny Prunéřov I by měla dál sloužit jako významná základna moderních a ekologických trendů energetiky. Mohl by zde fungovat paroplynový cyklus, nebo klasická plynová kotelna. Další z možností je solární park, různá bateriová úložiště pro skladování elektřiny.