Doba čtení:1 m, 41 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Sokolovská uhelná chce posunout hranice těžby téměř na hranici zastavěné části Královského Poříčí na Sokolovsku. Hlavním důvodem je zajištění požadované stability konečných jižních svahů lomu Družba (Jiří II). Obyvatelům obce by posunutí hranic těžby nemělo přinést žádné omezení či nepohodlí, řekl Mladé frontě DNES pro Karlovarský kraj starosta Královského Poříčí Michal Skýba (ANO).

Těžba by se celkově měla rozšířit o území 14,68 hektaru, což je 0,6 procenta z dosavadní velikosti lomu.Mezi podmínkami je například i průběžné měření hluku v Královském Poříčí po celou dobu těžby, povinnost snižování emisí nebo kontrola očisty automobilů z těžby před vjezdem na veřejné komunikace.

Podle Skýby bude mít těžba s ohledem na blízkost zástavby jasná pravidla. „Sokolovská uhelná nás o změnu územního plánu požádala kvůli nutnému zajištění konečných svahů lomu. V souvislosti s tím bude posunut a zvětšen dosavadní ochranný val u silnice II/181 – nově by měl sahat o šest metrů výš než nyní. Těžit se bude výhradně v denní době, měla by se snížit i prašnost. Pro místní to žádné negativní dopady mít nebude,“uvedl Skýba.

Dodal, že těžba by se měla příznivě projevit na rozpočtu obce.Lidé už se sešli se zástupci těžařů Záměr už se ale setkal se stížnostmi obyvatel. „Po tom, co se v obci rozšířily různé spekulace, jsme uspořádali setkání s představiteli Sokolovské uhelné, kde jsme obyvatelům záměr vysvětlili. Zhruba dvě třetiny původních stěžovatelů změnily názor, třetině se stále nelíbí. V nejbližší době se bude změna územního plánu veřejně projednávat, tam budou mít znovu šanci vyjádřit svůj názor,“ doplnil starosta.

Sokolovská uhelná již má kladné posouzení od ministerstva životního prostředí, od Karlovarského kraje, krajské hygienické stanice a dalších institucí.Na místě vydolovaného území bude jezero. Těžba by se měla týkat let 2017 až 2018 a 2023 až 2027, přičemž nejblíže hranicím zastavěné části obce bude v letech 2025, 2026 a 2027. Po skončení těžby by měla následovat rekultivace, která počítá s vytvořením jezera a částečným zalesněním jeho okolí.