Doba čtení:1 m, 16 s
Ilustrační foto: Vršanská uhelná, Tomáš Malý

Primátor Mostu Jan Paparega nesouhlasí se závěry studie, která byla součástí otevřeného dopisu lékařů. Jeho obsahem jsou upozornění na negativní dopady na zdraví obyvatel regionu v případě pokračování těžby hnědého uhlí. Lékařům i ekologům Paparega nabídl osobní setkání. Napsal to Mostecký deník.

„Respektuji váš lékařský názor, nicméně se musím ohradit proti několika skutečnostem, které jsou uvedeny ve vašem dopise,“ napsal Paparega. Otevřený dopis lékařů se opíral o závěry dvou studií, z nichž jedna nese název „Externí náklady na prolomení limitů těžby na Mostecku“ a byla zpracována v roce 2012. Paparega si ji prostudoval. S jejími závěry se ale neztotožňuje.

„Došlo­-li by k tomu, že vláda zruší limity, bude tato skutečnost znamenat pouze to, že státní orgány budou moci zahájit řízení o případném vydání povolení k hornické činnosti. Součástí tohoto řízení je rovněž i zpracování posouzení dopadů na životní prostředí, takzvaný dokument EIA,“ pokračoval Paparega s tím, že právě EIA by posoudila vlivy na všechny oblasti a její výsledek by plně respektoval.

„Ve své písemné reakci vyjádřil primátor názor, že dostačujícím opatřením chránícím zdraví i životní prostředí je řízení EIA. Vládní usnesení o limitech je tak zřejmě dle jeho názoru zbytečné. S tím se ovšem nemůžeme ztotožnit, protože usnesení, přestože je skoro 25 let staré, stále nebylo zcela splněno,“ řekl iniciátor dopisu a internista Petr Končel.

Server iUHLI.cz přinesl zprávu z rozhovoru s primátorem Paparegou o uhlí minulý týden. Tento týden připravujeme zprávu o problémech Mostu a okolí.