Prolomme limity rozumných řešení

Konečné rozhodnutí vlády o limitech těžby hnědého uhlí bude mít zásadní dopad na to, jak se bude žít v severočeském regionu v následujících desetiletích. Rozhodnutí ovlivní také to, o kolik navíc bude muset státní rozpočet doplácet na strukturálně postižený region a jeho sociálně ekonomické neduhy. Ty se v případě zákazu další těžby uhlí bezpochyby ještě zvýší a prohloubí. Zaplatí za to solidárně celá republika z daní občanů a firem. Napsal to hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Fakta jsou podle hejtmana jasná. Nebude-li pokračovat těžba, region přijde o peníze a další bude chtít od státu. Ministerstvo průmyslu v materiálu pro vládu uvádí, že rizikem při ukončení těžby dolů ČSA a Bílina je nárůst nezaměstnanosti v již nyní sociálně ohroženém regionu – ztráta přímých pracovních míst a ztráta míst v návazných průmyslových sektorech. Jedná se přitom o trvalá pracovní místa, která by dávala lidem práci po další desetiletí.

Ministerstvo spočítalo, že návazný pokles plateb do státního rozpočtu a rozpočtů obcí (platby z příjmu fyzických osob, ztráty z výnosu nepřímých daní a úhrady z vydobytých nerostů) by činil stovky milionů korun ročně. V krajním případě se vláda obává i sociálních nepokojů. Ministerstvo varuje, že bez pokračování těžby se nemusí vytvořit ani dostatečné finanční rezervy na rekultivace, sanace a zahlazení následků hornické činnosti, upozornil Petera.

Česká republika navíc nedisponuje významnějšími zásobami energetických surovinových zdrojů. „Pokud bychom neprolomili limity těžby hnědého uhlí, dojde k oslabení surovinové a energetické soběstačnosti. Energetická bezpečnost, stejně jako tlak na větší využívání domácích (evropských) surovin, přitom patří mezi základní strategické priority Evropské unie,“ podotýká Petera.

Podle analýzy se Ústecký kraj dodnes potýká s důsledky poválečných změn i s poklesem průmyslové výroby po roce 1990 a mezi regiony zemí procházející transformací ze socialistického na tržní hospodářství je typickým představitelem strukturálně postižené oblasti. Problémová analýza Ústeckého kraje říká, že na rozdíl od některých jiných regionů se strukturální problémy v kraji stále prohlubují. Ukončení těžby by severním Čechám uštědřilo další ránu.

Rozhodne-li se vláda pro prolomení limitů těžby, vytvoří zdroje pro rozumné řešení problémů regionu. Významné prostředky přinese samotná investice do dalšího zpřístupnění zásob uhlí. Zachovají se současná a vytvoří se nová pracovní místa. Stát ani obce nepřijdou o finanční prostředky. Naopak se otevírá prostor pro vytvoření určitého „fondu budoucnosti“ severočeského regionu. Pokud nedojde k prolomení limitů, situaci v regionu to zhorší.

Rozhodování o limitech těžby je rozhodováním o limitech rozumných řešení. Zelená pro prolomení limitů znamená uvolnění zdrojů pro ekonomický, sociální a ve svém důsledku i ekologický rozvoj regionu. Existuje-li rozumné řešení, zaslouží si limity co nejmenší, míní hejtman Petera.