Doba čtení:1 m, 27 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj snížil o devět procent na 15,987 milionu korun pokutu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. (SUPN) za dohody s odběrateli. Rozhodnutí se týká nezákonných dohod o zákazu exportu. ÚOHS o rozhodnutí informoval na svých webových stránkách.

V  rozhodnutí z roku 2010 byla SUPN uložena pokuta 17,283 milionu Kč. Antimonopolní úřad ji uložil za uzavírání a plnění zakázaných dohod o zákazu exportu, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v ČR i v Evropské unii. Rozhodnutí ale zrušil Nejvyšší správní soud, a to kvůli nesprávnému posouzení odpovědnosti účastníka řízení a jeho právního předchůdce před 1. květnem 2004.

Podle nového druhostupňového rozhodnutí SUPN a jeho právní předchůdce Sokolovská uhelná porušili soutěžní právo, když v období od 1. května 2004 do 27. srpna 2009 uzavírali se svými distributory a konečnými odběrateli hnědého uhlí a hnědouhelných briket zakázané dohody. K nelegálnímu jednání docházelo také tím, že SUPN a její předchůdce ponechala v platnosti a plnila dohody uzavřené v období od 30. prosince 1997 do 1. května 2004.

Kupující se v dohodách zavazovali, že hnědé uhlí a hnědouhelné brikety dodané účastníkem řízení a jeho právním předchůdcem nebudou vyvážet mimo území ČR a že s palivem nebude obchodovat tak, aby vývoz z území ČR umožnil. Cílem těchto dohod podle Rafaje bylo narušení hospodářské soutěže a mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v ČR i EU.

Kromě porušení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže byla rovněž porušena Smlouva o založení Evropského společenství, jednání totiž mohlo mít dopad na obchod mezi členskými státy.