Rakousko asi prohraje spor kvůli Hinkley Point C

Hinkley Point C je první novostavba jaderné elektrárny v Británii za několik desetiletí. Foto: wikipedia Richard Baker

Generální advokát Soudního dvoru EU odmítl rakouské odvolání proti předchozímu zamítnutí námitek ohledně státních dotací britské jaderné elektrárně Hinkley Point C, schválených Evropskou komisí. Konečný rozsudek v této věci sice ještě nebyl vynesen, ale Rakousko v tomto sporu hrozí definitivní porážka.

V řízení u unijního soudu Rakousko podporuje také Lucembursko, zatímco na stranu Evropské komise se postavily kromě Británie, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Francie a Rumunsko.

Čtěte také:
Rakousko platí protijaderné kampaně
Energetická soběstačnost je český trumf

Generální advokát uvedl, že rozvíjení jaderné energetiky, které je zakotveno ve smlouvě o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom), je jasně definovaný cíl unijního práva a tento cíl nelze podřídit jiným cílům unijního práva, jako je ochrana životního prostředí.

Advokát tak nevyslyšel rakouský argument, že ustanovení ve smlouvě o Euratomu z roku 1957 se nevztahuje na výstavbu nových jaderných elektráren nebo modernizaci starých.

Unijní soudci v červenci roku 2018 dospěli k závěru, že podpora jaderné energie i prostřednictvím finančních pobídek je v souladu s cílem EU usnadnit investice v oblasti jaderné energetiky. Kromě toho má podle soudu každá země právo volby mezi různými zdroji energie.

Evropská komise schválila státní podporu pro Hinkley Point C v roce 2014. Vláda provozovatelům slíbila výhodný garantovaný tarif na 35 let. Hinkley Point C je první novostavba jaderné elektrárny v Británii za několik desetiletí. Do provozu měla být uvedena v ideálním případě v roce 2015.

Z pohledu Rakouska, které žádné jaderné elektrárny nemá a dlouhodobě proti atomové energetice brojí, by měly být podporovány jiné způsoby získávání energie. Kromě toho podle Vídně státní podpora narušuje hospodářskou soutěž.

Konečné rozhodnutí ve sporu musí vyřknout soudci unijního tribunálu. V mnoha případech se však drží posudku příslušného generálního advokáta, poznamenala DPA. Podle APA je to ve čtyřech z pěti případů.