Doba čtení:1 m, 18 s
V budoucnu by na místě dnešního lomu měla vzniknout vodní plocha, fotovoltaická a přečerpávající elektrárna. Část území bude ponecháno přirozené obnově. Foto: wikipedia org

Pro rekultivaci lomu ČSA, kde skupina Sev.en česká energie ukončí těžbu uhlí na přelomu let 2025 a 2026, nebude nutné vypracovat její vliv na životní prostředí, rozhodl o tom krajský úřad Ústeckého kraje.

V budoucnu by na místě dnešního lomu měla vzniknout vodní plocha, fotovoltaická a přečerpávající elektrárna. Část území bude ponecháno přirozené obnově.

Znáte odpověď na tyto tři otázky?

Připomínky k plánované podobě rekultivace mají dotčené obce i ochránci přírody. Například městu Horní Jiřetín se nelíbí, že by vysoké napětí mělo vést středem zámeckého arboreta Jezeří. Arboretum ale bude podle krajského úřadu součástí budoucího národní přírodní památky, uvedl Český rozhlas.

Greenpeace se obává ohrožení vzácných bučin vlivem stavby přečerpávací elektrárny. Na stavbu fotovoltaické i přečerpávací elektrárny ale bude podle dokumentu, který má Český rozhlas k dispozici, krajský úřad vliv na životní prostředí posuzovat samostatně.

Opravdu jde při dekarbonizaci o emise? Mnozí sledují jiné zájmy

Podle krajské radní Ivy Dvořákové z ODS chce hejtmanství řešit obnovu území po těžbě uhlí jako celek a při plánování chce spolupracovat s jednotlivými obcemi a městy. Cílem je, aby těžbu uhlí nenahradily pouze sluneční elektrárny. Ty by přitom mohly pokrýt velkou část lomů ČSA i Vršany.

Aktuálně běží lhůta pro podání připomínek a námitek ke změně zásad územního rozvoje kraje, a to na 14 lokalit, kde chtějí energetici solární elektrárny budovat. Připomínky přijímá krajský úřad.