Renovace ušetřily OKD desítky milionů korun

Důl ČSM. Foto: OKD

V desítkách tisíc se pohybují počty kusů nejrůznějšího v dole potřebného materiálu, který letos procházel a dál prochází povrchovými renovačními dílnami Závodu servisních služeb (SC) zřízených na lokalitách ČSA a Darkov. Desítky milionů korun tím ušetří černouhelné společnosti OKD, která nemusí pořizovat všechno vybavení nové. OKD o tom informovala v tiskové zprávě.

„Znovupoužití důlního materiálu je jedna z cest, jak snižovat náklady na vykopanou tunu uhlí. Při přebírání a renovacích především TH šroubů, třmenů, rozpínek, podpěr, válečků a prvků závěsných drážek dosáhly naše provozy dobrých výsledků. Za 11 měsíců letošního roku renovačními dílnami prošlo 258.000 částí uvedeného materiálu. Pokud bychom netřídili a nerenovovali, přišel by nákup těchto materiálů naši společnost v roce 2014 doposud na 56,5 milionu korun,“ uvedl manažer provozu služeb SC Roman Wojnar.

Konkrétně například jen v „renovačce“ na lokalitě ČSA s předákem Janem Dydňanským a jeho kolegy Josefem Hanlem a Davidem Poslem uspořili ve prospěch OKD za uplynulé měsíce letošního roku na novém materiálu zhruba 18,2 milionu korun. „Vytřídili a zrenovovali zde na 75.000 kusů materiálu,“ dodal Wojnar.

Výsledky přitom sledují v jednotném elektronickém systému a počty opravených součástí evidují v programu SAP. Materiáloví hospodáři na jednotlivých šachtách tak získávají přehled o druhu a množství tříděného a renovovaného materiálu nejen na tomto pracovišti SC.

Společnost OKD, která patří firmě New World Resources (NWR) je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. NWR čelí ztrátám kvůli poklesu cen uhlí. V letošním prvním pololetí snížila ztrátu na 57 miliónů eur (1,6 miliardy Kč) z 396 miliónů eur před rokem.