Doba čtení:8 m, 56 s
Jan Sábel. Foto: hgn.cz

Po dvaceti letech skončí 12. března na sjezdu v čele Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OSPHGN) Jan Sábel a předá štafetu novému vedení . O problémech těžebního sektoru, ale také o dosažených úspěších hovořil v rozhovoru s měsíčníkem Horník Geolog Naftař. 

Možná formální, ale nutná otázka. Jak se funkcionářům dařilo plnit v uplynulém čtyřletém období program svazu?

Základní úkoly jsme plnili, až na jednu výjimku. Nepodařilo se nám přimět vládu k prolomení územních limitů na lomu ČSA, které byly přijaty v roce 1991 tehdejší vládou Petra Pitharta. Ani jedna z následujících vlád se k tomu kroku neodhodlala. Politici nechápou, že nerostné bohatství, kam spadá i kvalitní uhlí, kterého má Česká republika dostatek, je životně důležité pro český průmysl, ekonomiku i obyvatele. Nerostné bohatství patří státu a stát za něho odpovídá. Odborový svaz se snažil po celou dobu dotlačit vlády k prolomení limitů. Kolegové z mosteckého odborového sdružení kvůli tomu demonstrovali v Praze i v Ústí nad Labem při výjezdním zasedání vlády Bohuslava Sobotky, ale marně.

Čtěte také:
Česko páchá energetickou sebevraždu
Novela horního zákona vyvolala bouři

Kterých úspěchů si nejvíce ceníte?

Za největší úspěch považuji, že náš dlouholetý boj za předčasné hornické důchody byl korunován úspěchem. O to jsme usilovali od zrušení pracovních kategorií v roce 1992. Tehdejší ministři Václav Klaus a Vladimír Dlouhý na hornické demonstraci v Praze slíbili, že dojde k náhradě přijetím nových zákonů. Zůstalo pouze u slibů. Až v roce 2009 se nám podařilo dojednat s tehdejším ministrem práce Petrem Nečasem předčasné odchody do důchodu pro určitou kategorii horníků. V roce 2016 jsme spustili kampaň nazvanou „Nechceme pro horníky penze in memoriam“. Pořádali jsme demonstrace, a nakonec po náročném vyjednávání se nám podařilo zajistit dřívější odchody do důchodu pro všechny hlubinné horníky o sedm, respektive o 10 let, pokud zároveň využijí možnost předčasného odchodu do důchodu. Je to obrovský úspěch vykoupený nepřetržitým úsilím celé generace funkcionářů odborového svazu a jeho členů, kteří se zúčastňovali demonstrací. Při schvalování důchodového zákona v Poslanecké sněmovně ani jeden poslanec napříč politickým spektrem nehlasoval proti přijetí zákona. Dosažený úspěch svědčí o schopnosti odborových funkcionářů jednat a přesvědčit poslance o nezbytnosti přijetí důchodového zákona. K našemu zděšení se ale proti přijetí zákona postavili funkcionáři některých odborových svazů v ČMKOS. Zřejmě nechápali, že náš úspěch je i jejich úspěchem, který umožnil opět nastolit otázku předčasných starobních důchodů pro všechny zaměstnance pracující v těžkých profesích.

A co zvláštní finanční příspěvek pro propuštěné horníky?

Po předčasných důchodech následoval další úspěch, kdy koaliční vláda Bohumila Sobotky schválila z naší iniciativy sociální příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD Ostrava v insolvenci. A o něco později rozhodla, že i propuštění horníci ze severu Čech, Slezska a uranového průmyslu budou mít nárok na finanční příspěvek určený pro uvolňované zaměstnance. S nápadem prosadit sociální příspěvek přišli kolegové ze Sdružení odborových organizací CCG Most. Po ukončení insolvence OKD o zvláštní příspěvek přišla. Proto už tři roky odborový svaz usiluje o to, aby OKD bylo opět zařazeno do nařízení vlády číslo 342. Věřím, že v krátké době po sjezdu k tomu opět dojde.

Čtěte také:
Protipól Grety se jmenuje Naomi Seibtová
Energetická soběstačnost je český trumf

Neopomenul jste záchranu OKD?

Od počátku jsme tvrdili, že nejlepším řešením pro OKD v insolvenci i pro Moravskoslezský kraj bude, když důlní společnost přejde pod stát. A to se nám podařilo. Vytrvalým vyjednáváním, ale i organizováním demonstrací se podařilo zachránit černouhelnou společnost OKD Ostrava před bankrotem, který by znamenal neodvratný konec s nepředstavitelnými důsledky pro Moravskoslezský kraj i republiku. Dokázali jsme přesvědčit vládu, aby majitelem OKD byl od dubna 2018 stát. Přes složitou situaci, ve které se OKD stále nachází, je naděje, že se těžba prodlouží minimálně do roku 2030. V současné době se řeší budoucí těžba, a tak i po sjezdu čeká odborové funkcionáře řada jednání, včetně zajištění sociálních příspěvků, o které zaměstnanci rozhodnutím vlády přišli. Znovu zopakuji, že nerostné bohatství, a tedy i uhlí, patří státu a politici by se neměli alibisticky tvářit, že o tom nevědí, nebo, že je to nezajímá. Nebo dokonce prosazovat zájmy zeleného byznysu a zelených aktivistů. Po počátečních neshodách nakonec našim snahám vyšel vstříc tehdejší ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš. I přes odpor některý ministrů prosadil, že stát převzal OKD přes firmu Prisko. Bude i na novém vedení svazu, aby v tlaku na vládu a politiky důrazně pokračovalo.

Dosažené úspěchy by nebyly možné bez kvalitního legislativního zázemí. Jak se zde dařilo?

Svazoví právníci, doktor Antonín Těšík a magistra Markéta Marinková, zastupují svaz v legislativní radě ČMKOS, čímž je průběžně zabezpečována účast svazu na legislativní činnosti konfederace. Naši právníci průběžně zpracovávají stanoviska a připomínky k legislativním návrhům pro potřebu ČMKOS, tak i v případech, kdy je v ryze hornických záležitostech odborový svaz samostatným připomínkovým místem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad. I díky tomu se stále daří zachovat platnost většiny hornických předpisů, včetně zákona o zvláštním příspěvku horníků. Přijali jsme rozumné rozhodnutí, aby na odborovém svazu pracovali dva právníci. To je ta mravenčí práce s předpisy a zákony. Funkcionáři působí v odborové a politické rovině, právníci pracují s paragrafy a navrhují zákonná stanoviska a postupy řešení konkrétních problémů. Za to bych jim chtěl poděkovat. I oni jsou součástí kolektivu zaměstnanců pražského pracoviště odborového svazu. Je to sehraný tým, který odváděl a odvádí výbornou práci.

Evropská komise společně se zelenými aktivisty usiluje o likvidaci uhelného průmyslu. Za nástroj zvolila platby za emisní povolenky. Jak to vnímáte, přežije uhelný průmysl nájezdy zelených fanatiků a nezodpovědných politiků?

V koncepčních dokumentech, jako je Státní energetická koncepce, Surovinová politika, Národní program snižování emisí, Strategie zaměstnanosti a další, svaz vždy kladl důraz na zachování těžebního průmyslu. Upozorňoval na nepřesnosti a zkreslování v dokumentech, na jejichž základě vláda a ministerstva rozhodují. Politici podléhají tlaku různých lobbistických a ekologických skupin a hazardují přitom s energetickou bezpečností státu, se zachováním přijatelných cen energií a tepla pro domácnosti a firmy. Těžební průmysl je pod velkým tlakem, ruší se provozy a stále rostoucí cena emisních povolenek ohrožuje samotnou existenci firem. Ať se na mě europoslanci, nikým nevolení členové Evropské komise a politici nezlobí, ale pokud si nechají nadávat nebo radit v otázce energetiky od nevzdělané a nemocné školačky, tak nemají na svých postech co pohledávat. Od daňových poplatníků dostávají statisícové platy a za to likvidují evropský průmysl a energetiku. Bohužel Greta i politici jsou pouhými loutkami, za jejichž nitky tahají zelení lobbisté a klimatičtí alarmisté. Náš stát vynakládá z rozpočtu ročně 30 miliard korun na doplatky do solární energie, která je v našich klimatických podmínkách málo účinná a nespolehlivá. Tvrzení, že by obnovitelné zdroje energie mohly plně nahradit při výrobě elektrické energie a tepla uhlí a plyn, je čirá fantasmagorie.

Čtěte také:
Uhelná komise připraví 3 cesty útlumu
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Sjezd bude volit nové vedení. Po dvaceti letech v čele svazu jste se rozhodl předat štafetu. Jaké hlavní výzvy čekají na vašeho nástupce?

Bude třeba bránit se útokům nezodpovědných politiků a zelených aktivistů. Vedení odborového svazu a vlastně celý odborový svaz se musí semknout a vystupovat jednotně. Hrozí, že vláda nakonec podlehne tlaku EU. Podle původních stanovisek se černé uhlí v OKD mělo těžit do roku 2038, nyní pouze do roku 2023. To chce vláda úplně zastavit těžbu černého uhlí? Čím ho nahradí, když v Moravskoslezském kraji je na koksu z černého uhlí vytěženého v OKD závislý hutnický průmysl. Budeme koks dovážet za drahé peníze ze zahraničí? Řešení hledá uhelná komise. Ale ani ta o ničem nerozhodne. Konečné rozhodnutí stejně přijde z vlády, konkrétně od ministra průmyslu a premiéra. Proto je nutné s politiky komunikovat a na ověřitelných faktech, kterých je dostatek jim vysvětlovat, jaké dopady na náš průmysl a občany to všechno bude mít. Bude na zodpovědnost politiků, aby se nenechávali oblbnout zelenými fanatiky. Práce tedy bude i po sjezdu dost, funkcionáři to nebudou mít jednoduché.

Je odborový sjezd organizačně dobře připraven a co od něho očekáváte?

Na přípravě sjezdu pracujeme již od loňského roku a přípravy pravidelně vyhodnocujeme. Mohu potvrdit, že vše je připraveno. Sjezd by měl veřejnosti a politikům potvrdit, že odborový svaz je jednotný a bude i nadále všemi zákonnými prostředky hájit práva svých členů a zaměstnanců daných odvětví. V tomto rozhovoru mluvíme především o problémech hornických organizací, protože 70 až 80 procent našich členů máme v důlních společnostech. Svaz ale sdružuje i další organizace. Jsou to například AWT doprava, strojírenské podniky jako je Ostroj Opava, máme učiliště a další organizace. V nich většinou působí neuvolnění odboroví funkcionáři. I jim bych chtěl poděkovat a ujistit je, že nikdy nebyli a nebudou na okraji zájmu OS PHGN.

Bude svaz i po sjezdu jednotný a schopný čelit problémům, chránit členy a zaměstnance svěřených odvětví a jejich pracovní a sociální práva?

Na funkci předsedy odborového svazu je znám jediný kandidát, dosavadní předseda SHO OKD a místopředseda OS PHGN Rostislav Palička. Rada svazu a odborová sdružení tohoto kandidát potvrdila. Je předpoklad, že bude na sjezdu zvolen. Kolega Palička pracuje v hornictví řadu let a zná jeho problematiku. Věřím tedy, že delegáti sjezdu zvolí kvalitního předsedu a také místopředsedy. Jsem hrdý, že jsem měl důvěru a mohl tolik let stát v čele rady OS PHGN. Předávám novému vedení odborový svaz, který je majetkově a finančně zabezpečený. Díky příjmům z majetku mohl v dubnu 2018 sněm na návrh rady svazu rozhodnout, aby byly od června sníženy měsíční příspěvky za člena odborového sdružení, které jdou na odborový svaz, z deseti na jednu korunu. Členský příspěvek ve výši jedné koruny by po schválení delegáty tohoto sjezdu mohly odborové organizace odvádět až do roku 2035.

Co byste na závěr členům svazu vzkázal?

Vždy, když v hornictví bylo nejhůř, ať už přímo v konkrétním dole, nebo na vyšší úrovni, tak se horníci semkli a začali úzce spolupracovat, podporovat ty, kterým se momentálně nedaří. Přál bych si, aby se právě na sjezdu potvrdilo, že se v této tradici bude pokračovat v rámci celého odborového svazu, že odborová sdružení budou i nadále spolupracovat. Solidaritu mají horníci a odboráři zakódovanou už v krvi. Jejich úkolem bude udržet členskou základnu a zvolit kvalitní program, který by vedl k dalšímu zlepšení pracovních a životních podmínek zaměstnanců. Svaz musí zachovat dosavadní kvalitní servis služeb členům. Proto bych chtěl i prostřednictvím našeho měsíčníku HGN poděkovat radě svazu a odborovým funkcionářům nejen v hornictví, ale i v ostatních odvětvích, které sdružuje odborový svaz, za dosavadní spolupráci. Děkuji všem, kteří našemu svazu i mně osobně pomáhali v práci a přičinili se o velké úspěchy našeho svazu. Čtyři roky jsem byl jeho místopředsedou a 16 let předsedou. Jako funkcionář odborů naplno pracuji už 30 let. A na tuto spolupráci a společně dosažené úspěchy jsem velmi hrdý. Zdař bůh!

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech