Šefčovič: Unie přinese nižší ceny elektřiny

Doba čtení:2 m, 7 s

Eurokomisař Maroš Šefčovič. Foto: commons.wikimedia.org

Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič je přesvědčen o tom, že pokud se podaří naplnit základní atributy Energetické unie, přinese to spotřebitelům nižší ceny energie. „Měli bychom mít větší konkurenci na trhu a čistší strukturu cen,“ řekl Šefčovič Právu.

„Zavedením nových technologií, jako jsou třeba chytré sítě, bychom koncovým zákazníkům měli dát mnohem větší moc nad účtem, který za energie platí. Budou si moci sami rozhodnout, jakou energii, za jakou cenu a od koho budou chtít koupit. Mnozí budou schopni stát se sami producenty elektřiny,“ míní Šefčovič.

Lidé podle něj budou hrát větší roli v rozhodování o tom, kolik za elektřinu a teplo zaplatí. „Musím říci, že občané České republiky patří podle našich průzkumů ve srovnání s jinými zeměmi k náročným zákazníkům. Ochota českých spotřebitelů změnit dodavatele, pokud jim některý jiný nabídne lepší podmínky, je vyšší než v mnoha jiných zemích. To je dobrý znak toho, že čeští spotřebitelé vědí, jak trh funguje a jak hledat lepší nabídku. V tom jsou napřed například před spotřebiteli na Slovensku,“ dodal.

Šefčovič dále také připomněl, že každá země se s výzvami v oblasti politiky boje proti klimatickým změnám vypořádávala jiným způsobem. Zaváděla se různá podpůrná schémata pro různé druhy energií, někde pro obnovitelné zdroje, jinde pro jadernou energetiku, v mnoha zemích se stále podporuje uhlí. Vznikl tak složitý systém finančních podpor, že se v podstatě vytvořil další systém bariér, tentokrát finančních, který znovu bránil tomu, aby se dalo s energiemi volně obchodovat a aby mohly po EU volně proudit.

Zároveň upozornil na to, že Evropa se stala globálním lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů. Tato zařízení se postupně dostávají do stavu, kdy budou plně konkurenceschopné, a tomu odpovídá i postup Evropské komise. V minulých letech členské země vynaložily na podporu různých druhů energie nejen z obnovitelných zdrojů, ale i z jádra, uhlí a dalších zdrojů až 120 miliard eur ročně. Výše podpory každý rok rostla a to se promítá i do cen. V konečném důsledku na to tak doplácejí koncoví uživatelé.

„V Evropě tedy máme dražší energie než třeba ve Spojených státech nebo u našich asijských konkurentů. Bude třeba se podívat na to, jakým způsobem subvencování zreformovat tak, aby to tolik nezatěžovalo koncové uživatele,“ naznačil.

Evropská komise bude podle Šefčoviče určitě respektovat právo každé členské země na to, aby si svobodně stanovila vlastní energetický mix. „Z naší strany bude ale jedno silné doporučení, a to, abychom se na energetickou efektivitu dívali jako na nový energetický zdroj,“ dodal Šefčovič.