Sev.en EC napájel proud z Dlouhých strání

Elektrárna Chvaletice přispěla k nalezení a odzkoušení možné alternativy pro obnovení napětí v elektroenergetické soustavě ČR v případě jejího částečného nebo úplného rozpadu. Foto: ČEPS

Vedení Sev.en EC přijalo loni v srpnu nabídku společnosti ČEPS zúčastnit se zkoušky na uvedení tepelné elektrárny Chvaletice do provozu dodávkou elektrické energie z vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Cílem bylo prověřit schopnost elektrárny Dlouhé stráně dodat napětí do chvaletické elektrárny, napájet motory vlastní spotřeby 205MW bloku při úplném rozpadu elektroenergetické přenosové soustavy ČR (tzv. blackstart). Po provedení nezbytných analýz a studie proveditelnosti byl navržen způsob zapojení a dodání napětí s ohledem na minimalizaci rizika přepětí v celé izolované soustavě.

Čtěte také:
Přenosové soustavě pomohly regulační transformátory
Kam směřuje česká energetika?

Pro přenos elektrické energie z elektrárny Dlouhé stráně do Chvaletic byla naplánována trasa mezi generátorem Dlouhé stráně a odbočkovým transformátorem elektrárny Chvaletice, která byla oddělena od zbývající části elektrizační soustavy. Pro zkoušku, jejíž termín byl stanoven na 2. září ve 20 hodin, se zvolila vodní turbína č. 1 v elektrárně Dlouhé stráně a blok č. 1 v elektrárně Chvaletice. Po počátečních potížích s nastavením řídicích a ochranných systémů došlo ve 22:18 hodin k sepnutí generátorového vypínače v elektrárně Dlouhé stráně. Následovalo postupné nabuzování stroje generátoru na naplánovanou hodnotu napětí.

Právě tento postup snížil riziko přepětí při spínání a buzení generátoru. Ustálená hodnota napětí a frekvence se pohybovala bezpečně v předem stanovených mezích a proto se ve 22:45 hodin mohlo zahájit postupné zapínání a následné vypínaní jednotlivých motorů (čerpadel a ventilátorů) vlastní spotřeby bloku č. 1 v elektrárně Chvaletice. Vyhodnocení sledovaných veličin zaznamenávaných u našich partnerů i na vlastní spotřebě bloku č. 1 elektrárny Chvaletice v průběhu jednotlivých manipulací potvrdilo splnění kritérií úspěšné zkoušky. Elektrárna Chvaletice tak přispěla k nalezení a odzkoušení možné alternativy pro obnovení napětí v elektroenergetické soustavě České republiky v případě jejího částečného nebo úplného rozpadu.

Mohlo by vás zajímat:
Když jde na pedikůru pořádný macek
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park
Obr mezi obry opět těží