Doba čtení:1 m, 6 s
Skládkový stroj USSK 3. Foto: DN

Skládkový stroj USSK 3 má v těžební společnosti Vršanská uhelná za sebou pravidelnou pololetní revizi. Během ní ho na deset dní zastoupil obdobný velkostroj. Napsaly Důlní noviny.

Skládkové stroje se používají k obsluze skládek hnědého uhlí na povrchových dolech a uhelných elektrárnách, hlavním účelem je vyrovnávání nerovnoměrnosti těžby respektive dodávky uhlí a homogenizace kvality.

Skládkový stroj USSK 3 byl vyroben v roce 1992 a je tak mladším z obou skládkových strojů, které slouží ve Vršanské uhelné. Jeho starší „kolega“ USSK 1 / K 307 pochází z roku 1985.

Během revize se opravoval vstup do převodové skříně kolesa, měnily se dvě otočové převodovky horní stavby a zkracovalo gumové pásmo mezipasu na velkostroji. Po celou dobu revize ho „zastupoval“ druhý skládkový stroj Vršanské uhelné USSK 1, který podobná odstávka a s ní související revize čekala počátkem června.

Sládkové stroje jsou vybaveny pro práci v nepřetržitém provozu v automatickém nebo cyklu nebo s ručním řízením, přičemž řízení stroje je možné z vlastní kabiny stroje nebo z nadřízeného velínu zauhlování. Součástí elektroniky stroje je diagnostika technologie včetně poruchových stavů, monitorování spotřeby elektrické energie, sledování a řízení kvality uhlí pomocí popeloměrů, sledování stavu stroje a skládky pomocí televizních kamer a termovize. Skrápěcí systém eliminuje vliv prachu na okolní prostředí.