Spodní vodu na Teplicku bude čerpat stát

Ilustrační foto Vršanská uhelná, foto: Tomáš Malý

Ilustrační foto Vršanská uhelná, foto: Tomáš Malý

Kvůli následkům důlní havárie, k níž došlo již v 19. století, čerpá společnost Coal Services již roky spodní vodu v lokalitě Obří pramen v Lahošti u Duchcova. Nově by tuto činnost měl převzít stát prostřednictvím státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Důvod, proč se společnost se sídlem v Mostě stará o zařízení na Teplicku, je prostý. Coal Services před lety převzala povinnosti vyplývající z historických smluv. Už brzy ale hodlá tuto činnost předat jinému provozovateli. Koncem 19. století došlo v dole Döllinger k průvalu vod a důlnímu neštěstí. To mělo za následek nejen pokles hladiny Pravřídla, které zásobuje termální vodou lázně Teplice, ale také pokles hladiny samotného Obřího pramene. „Vše nakonec řešil až soud, jehož výsledkem byla v únoru 1895 smlouva, která tehdejšímu vlastníkovi dolů ukládá udržovat hladinu spodní vody na určité úrovni, aby byl zajištěn bezproblémový chod lázní v Teplicích. Tato povinnost je vázána na období, kdy ve stanovených okolních dobývacích prostorech probíhá těžba,“ vysvětlil Vladimír Souček, ředitel Coal Services.

Čtěte také:
Bývalý důl je dnes vodním rájem
Z uranového dolu budou podzemní laboratoře

Společnost, v jejímž čele stojí, se k čerpání důlních vod v Lahošti dostala poté, co převzala některé činnosti po bývalé Mostecké uhelné. Posledním státním podnikem, který se o Obří pramen staral, totiž byly Doly Hlubina Litvínov, později součást právě Mostecké uhelné společnosti.

Čerpání vod jsme zajišťovali několik let, ačkoli na Teplicku už nyní žádný ze subjektů skupiny Czech Coal ani ze skupiny Severní energetická nevyvíjí žádné aktivity. Dobývací prostory už byly státní báňskou správou zrušeny a poslední z nich byl vypořádán v roce 2008. V loňském roce jsme si proto nechali udělat technickou analýzu a právní rozbor historické smlouvy, za jakých podmínek můžeme svou činnost v Lahošti ukončit,“ vysvětlil Souček. Svou roli v rozhodování hrál i fakt, že náklady na čerpání u Obřího pramene činí ročně zhruba milion korun. „V červnu loňského roku jsme podali výpověď ze smlouvy s tím, že ukončíme čerpání na konci září. Zároveň jsme ale jednali se zástupci lázní i města Teplice, neboť není vyloučeno, že při návratu hladiny do původní výše může dojít k vniknutí vody do některých podzemních prostor v objektech, které byly v průběhu sta let postaveny,“ připomněl ředitel.

K řešení problematiky se nakonec přihlásil stát prostřednictvím státního podniku Palivový kombinát Ústí. S tímto podnikem byla uzavřena dohoda, která řeší čerpání vod do března letošního roku s tím, že veškeré činnosti zajišťuje Coal Services, náklady hradí Palivový kombinát. Tato dohoda by měla zajistit dostatečný časový prostor, aby státní podnik mohl následně převzít všechny činnosti do své správy. „Aby k tomu ale mohlo dojít, musí o tom nejprve rozhodnout Vláda České republiky. Materiál s takto navrhovanou variantou pro ni v současnosti připravujeme,“ doplnil Petr Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí. Toto řešení má i svou logiku, protože majitelem pozemků a objektu čerpací stanice v Lahošti je Palivový kombinát, pouze technologie, která v minulých letech prošla modernizací, je v majetku Coal Services. „Nejde ale jen o vlastnictví pozemků, důležitější je, že Palivový kombinát v regionu Severočeské hnědouhelné pánve řeší pro stát problematiku důlních vod obecně,“ dodal Lenc.

Mohlo by vás zajímat:
Mostecko bez uhlí aneb Apokalypsa 2030
Top 10 uhelných událostí v ČR za rok 2015
Propuštěné horníky musí zvládnout pracák