Spor o novelu zákona se vyhrocuje

Doba čtení:2 m, 21 s

Ilustrační foto: Imagio.cz

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková dnes na tiskové konferenci představila vlastní návrhy na legislativní změny, které by na rozdíl od novely energetických zákonů předkládaných ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) neobsahovaly riziko negativních dopadů do cen pro konečné zákazníky. S tvrzením ERÚ, že ministerstvo nedostatečně vyčíslilo finanční dopady novely energetického zákona MPO nesouhlasí. Serveru iUHLI.cz to sdělil Miroslav Kynčl z tiskového oddělení MPO.

„Stejní lidé, kteří stáli u zrodu solárního boomu, dnes tvrdí, že novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, které nyní ve druhém čtení projednává Poslanecká sněmovna, nebude mít žádný negativní dopad. Stejné ministerstvo, které se už tolikrát ve svých odhadech mýlilo, naše námitky opět bagatelizuje nebo ignoruje,“ uvedla Vitásková.

Jedním z hlavních důvodů novely energetických zákonů byla nutnost změnit způsob platby poplatku na obnovitelné zdroje ze spotřeby na platbu z rezervované kapacity. Změna platby měla také ulevit českým průmyslovým podnikům a zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Vitásková se obává negativního dopadu do cen, proto ERÚ nad rámec svých povinností oslovil regulované subjekty se žádostí o vyčíslení toho, kolik po budou po úřadu na základě novely požadovat peněz a co musí úřad promítnout do regulace. „Tato čísla posoudíme a výsledek předáme poslancům a vládě,“ dodala Vitásková.

ERÚ zároveň připravil svůj komplexní pozměňovací návrh k, energetickému balíčku, který by riziko zvýšení cen a nestability energetického trhu odstranil. Mluvčí ERÚ Jiří Chvojka již dříve uvedl, že podle neoficiálních informací, které má ERÚ od firem k dispozici, se náklady budou pohybovat okolo 150 miliard korun.

Kynčl upozornil, že k návrhu novely energetického zákona byla zpracována velmi podrobná více než 60stránková analýza opírající se o data, které mělo ministerstvo k dispozici (například známé hodnoty administrativních nákladů nebo správních poplatků) nebo které byly odhadnuty na základě statistických dat za minulá již ukončená období (například vyplacené dotace a počty příjemců podpory za rok 2013 a 2014).

Řada těchto údajů byla také již součástí důvodové zprávy k vládnímu návrhu novely zákona. Tuto podrobnou analýzu MPO zaslalo na jednotlivé poslanecké výbory, které novelu zákona projednávali a to před projednáním v gesčním Hospodářském výboru, dodal Kynčl. Zpochybnitelnými se naopak jeví řada informací prezentovanými ERÚ, podepřenými pouze jistými neoficiálními zdroji, se kterými nemělo ministerstvo ani další subjekty možnost se seznámit.

Zpochybnitelnými se podle Kynčla naopak jeví řada informací prezentovanými ERÚ, podepřenými pouze jistými neoficiálními zdroji, se kterými nemělo ministerstvo ani další subjekty možnost se seznámit. „Například uvedená částka 150 miliard korun není vztažena k žádnému časovému období a není tedy zřejmé, zda se jedná o náklad za jeden rok nebo za několik desítek let,“ dodal.

ERÚ navrhuje, aby se větší část změn, které mohou mít dopad do koncových cen energií v ČR, promítla až do další novely energetického zákona, na které již pracuje MPO a která má být ještě letos předložena vládě.