Spotřeba energie v EU? Jako v 90. letech

Doba čtení:1 m, 37 s

Evropská unie se v posledních letech ve spotřebě energií vrátila na úroveň z počátku 90. let. Výrazně se zvýšil podíl obnovitelných zdrojů a ve většině členských zemí poklesly emise skleníkových plynů. S odkazem na údaje Eurostatu to napsaly Finanční noviny.

Celkem 20 států unie, včetně České republiky, už dosáhlo svých národních cílů týkajících se energetické spotřeby. V Česku emise v roce 2012 poklesly proti hodnotě roku 1990 zhruba o třetinu.

Z celounijního pohledu byly ve stejném roce emise o 17,9 procenta pod úrovní roku 1990. EU tak bez problému splní svůj cíl snížit do roku 2020 emise o pětinu.

Před prosincovou klimatickou konferencí v Paříži si ale EU zadala pro další desetiletí zrychlení tempa v boji proti emisím – další „zastávkou“ na cestě má být snížení o 40 procent v roce 2030. Dlouhodobou představou je přitom snížit v polovině století emise oxidu uhličitého až o 95 procent.

Více skleníkových plynů oproti roku 1990 v roce 2012 produkovala Malta, Kypr, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, Rakousko a Slovinsko. O více než polovinu emise klesly v trojici pobaltských zemí a Rumunsku.

Čtěte také: Šefčovič: Unie přinese nižší ceny elektřiny

Emise skleníkových plynů v EU jako celku odpovídaly v roce 2012 celkem skoro 4,7 miliardám tun CO2. Největší podíl na množství mělo Německo následované Velkou Británií, Francií, Itálií, Polskem a Španělskem. Celkově tyto země produkovaly okolo 70 procent všech emisí skleníkových plynů v unii.

Jiná je také struktura původu energie, od roku 2004 roste ve všech unijních zemích podíl obnovitelných zdrojů. Lídrem je v této oblasti Švédsko, kde Eurostat nabídl hodnotu jejich podílu 52,1 procenta v roce 2013. Vysoký podíl mělo v roce 2013 také Lotyšsko (37,1 procenta), Finsko (36,8 procenta) a Rakousko (32,6 procenta). Na opačné straně tabulky Eurostatu je Lucembursko.

V České republice byl podíl obnovitelných zdrojů 12,4 procenta, cíl pro rok 2020 je jen o 0,6 procenta vyšší.

Mohlo by vás zajímat:
EU plní své plány, emise klesají