SU: Růst mezd mírně překročí inflaci

Ilustrační foto: Imagio.cz

Sokolovská uhelná (SU) uzavřela s odbory dodatek kolektivní smlouvy na rok 2015. Zaměstnancům společnosti garantuje zvýšení výdělku o 1,5 procenta. V příštím roce zachová i sociální fond. Firma o tom informovala na svých webových stránkách.

Růst mezd mírně překračující inflaci, zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, nebo zachování sociálního fondu. To vše garantuje zaměstnancům Sokolovské uhelné uzavřený dodatek kolektivní smlouvy na rok 2015. Ten stanovuje, vedle podmínek odměňování, také parametry sociálního programu pro zaměstnance na příští rok.

„Pro rok 2015 byl dohodnut růst průměrného výdělku ve výši jeden a půl procenta proti sjednané výši roku 2014. Průměrný měsíční výdělek z kolektivní smlouvy tak dosáhne výše 29.286 korun,“ uvedl člen představenstva pověřený vedením personálního úseku říká Miroslav Mertl.

Dodal, že v letošním roce se zvýší příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem o 100 Kč. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2015 reaguje  na  snížení celkového počtu zaměstnanců a také na redukci některých možností čerpání. Sociální fond je podmíněn schválení valné hromady společnosti. Pro letošní rok také vzrostlo odstupné. Jeho výše bude záviset na délce zaměstnání a může dosáhnout až 12násobku průměrného výdělku.

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Hlavními výrobky společnosti je energetická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty. Ročně firma vytěží kolem 6,5 milionů tun hnědého uhlí v lomu Jiří ve Vintířově.