Doba čtení:3 m, 27 s
Speciální přístroj slouží ke zkoušení průchodnosti a těsnosti suchých předloh. Foto: Czech Coal

Kontrola autogenních souprav není klasická pracovní činnost. Každý ze tří zaměstnanců, který tuto práci vykonává, má ve Strojní údržbě Vršanské uhelné jiné profesní zařazení. Tato kontrolní činnost je však pro chod těžební firmy velmi důležitá a podstatná.

Pálení a svařování autogenem k práci na šachtě patřilo odjakživa. Dnes se v provozu používá odhadem několik stovek autogenních souprav a všechny je třeba pravidelně kontrolovat v daných periodách. Odpovědné osoby (mechanici zařízení, technologové, technici PZF, apod.) na jednotlivých stupních a úsecích Vršanské uhelné i Severní energetické včetně Úpravny uhlí v Komořanech, mají ve svých počítačích program (aplikaci – EVM provozní evidence), která je upozorní, že je zařízení potřeba poslat ke kontrole. Veškerá evidence a kontroly jsou vedeny v elektronické podobě, včetně výstupu pro tisk s kompletním výpisem kontroly daného zařízení. Vše musí být navíc v souladu s legislativou, vyhláškami, vnitřními předpisy a nařízením Státní báňské správy. Stejně tak kontroloři těchto zařízení musí pravidelně absolvovat školení k provádění těchto zkoušek. Zřízením zkušebny zaměstnavatel šetří nemalé náklady, které by jinak vynaložil při kontrolách u externích firem.

Čtěte také:
Kamazy se na šachtě osvědčily
Na čistou energetiku počkejte pár století

Více dílů, více kontrol
Každá autogenní souprava je kromě toho, že má samostatný kyslíkový a acetylenový okruh, složena z několika částí. Každý začíná u lahve s redukčním ventilem a suchou předlohou. Další součástí soupravy je hadice, na jejímž konci je další suchá předloha a pistole neboli směšovač plynů. A za pistoli se podle použití nebo například síly materiálu nasazuje hořák nebo řezák,“ vysvětlil Miroslav Klihavec, který je jedním ze tří zaměstnanců strojní údržby, kteří kontrolu autogenních souprav zajišťují.

Každý díl autogenní soupravy má své evidenční číslo a ti, kdo s nimi pracují, z něj dokážou vyčíst řadu informací. Mimo jiné, zda se daný díl používá pro kyslík nebo acetylen, ale také třeba, kterému úseku daný díl patří. Každá část autogenní soupravy se přitom zkouší zvlášť a každá prochází jinými zkouškami s jinou předepsanou časovou periodou.

Pečlivost je na místě
Například hadice se nejprve zkontrolují vizuálně, a to včetně označení, následně se zkouší jejich pevnost v tlaku. Na speciálním pracovním stole se hadice musí natlakovat a vyčistit. Pouštíme do nich tlak deset barů, obvykle vyšší, než pod jakým jsou běžně používány, abychom zjistili jejich skutečnou odolnost. Následně se hadice ponoří do vodní lázně, kde jí necháváme zhruba deset až patnáct minut, abychom prověřili veškeré netěsnosti,“ vysvětlil Klihavec.

Také suché předlohy se kontrolují pod tlakem, minimálně 4 bary a zjišťuje se například jejich průchodnost. „Ta musí být minimálně šedesátiprocentní, jinak se musí vyměnit. Suché předlohy se kontrolují na speciálním přístroji na dvou okruzích, druhý okruh pod nižším tlakem slouží také ke kontrole těsnosti,“ doplnil Klihavec s tím, že větší typ suchých předloh s bezpečnostní pojistkou se také kontrolují ve vodní lázni a rovněž se u nich hlídá průchodnost a těsnost a samozřejmě funkčnost bezpečnostní pojistky.  Těsnost se zkouší také u redukčních ventilů, ale také například u hořáků a řezáků a těsnost u uzávěrů.

Vadné díly mění za nové
Ve valné většině případů, když najdeme závadu, měníme celý díl za nový. Není to ale podmínka, například u hadic, které trpí na opotřebování nejvíc, protože jsou nezatěžovanějšími součástmi souprav, se opravy dělají,“ připomněl Miroslav Klihavec, který v dílně strojní údržby pracuje jako výdejník ve skladu materiálu. „Kromě toho, že mám na starosti kontrolu autogenních souprav, ještě musím každé ráno ve výdejně vybavit kolegy, kteří odjíždějí do provozu, a to včetně ochranných pomůcek,“ vysvětlil.  Kontrolu autogenní soupravy obvykle s kolegy zvládnou do druhého dne, ale samozřejmě se může stát, že jich na kontrolu přijde víc, v tom případě by měl mít úsek připravenou zálohu.

Co musí umět kontrola autogenních souprav

  • Tato práce vyžaduje i jistou míru manuální zručnosti.
  • Jedná se o fyzickou práci, manipulace s kompletní soupravou není úplně snadná.
  • Všichni, kdo provádějí kontroly, musí procházet školením pro práci se suchými předlohami.
  • Pečlivost je také na místě, protože jde především o bezpečnost těch, kdo s autogenními soupravami budou pracovat.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků