Svaz průmyslu podpoří plné prolomení limitů

Prezident Svazu průmyslu ČR Jaroslav Hanák. Foto: commons. wikimedia.org

Svaz průmyslu ČR podporuje úplné zpřístupnění zásob hnědého uhlí, na kterém stojí polovina české energetiky. Na jednání tripartity, které se uskuteční 2. února, podpoří úplné prolomení územně ekologických limitů težby. Pokud by se Česko do budoucna využití hnědého uhlí zřeklo, poškodilo by zájmy občanů i tuzemského průmyslu. Svaz o tom dnes informoval na svých webových stránkách.

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) vládě navrhne čtyři řešení, jak s uhlím za limity naložit. Sám preferuje částečné prolomení limitů. Plné prolomení limitů požadují také odboráři. Šéfové tří koaličních stran minulý týden uvedli, že jsou proti bourání domů kvůli uhlí. Za prolomení limitů demonstrovalo minulý týden v Praze na 700 horníků.

Svaz průmyslu podpoří jako klíčový zástupce zaměstnavatelů při projednávání návrhu Surovinové politiky ČR úplné využití zásob hnědého uhlí na velkolomech ČSA i Bílina.

Efektivní a udržitelné zajištění a využívání energetických, rudních, nerudních, stavebních i netradičních a high-tech nerostných zdrojů ku prospěchu obyvatel i konkurenceschopného národního hospodářství České republiky. To je základní vize surovinové politiky. Jediným naplněním této vize je podle názoru svazu uvážlivé, hospodárné a maximálně efektivní využití zdrojů nerostných surovin, které má Česká republika k dispozici.

Hnědé uhlí je dokonce nejdůležitější takovou surovinou, protože na něm stojí polovina české energetiky a je důležitým faktorem strategické bezpečnosti České republiky. Svaz vychází z toho, že zříci se tohoto bohatství znamená významně poškodit zájmy občanů. Nedostatek hnědého uhlí by znamenal v dlouhodobém horizontu zvýšení cen energií a ohrožení dostupnosti levného a ekologického zásobování teplem pro statisíce domácností. Poškodilo by to i zájmy průmyslu. Mnoho nejdůležitějších českých průmyslových firem je závislých na dostupnosti levného domácího uhlí, které nemá v současné době adekvátní náhradu.

Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách stanovilo usnesení vlády z roku 1991. Zaručují městům a obcím, pod nimiž je uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány. Současný stav legislativy podle Svazu průmyslu dává dostatečné záruky zohlednění všech oprávněných zájmů jak obyvatel dotčených území, tak ochrany životního prostředí. Další existence usnesení vlády č. 444/1991 a následujících je tedy zbytečná.

Mluvčí svazu Milan Mostýn v polovině ledna serveru iUHLI.cz sdělil, že hnědé uhlí je v tuzemském energetickém mixu nezastupitelné. V případě zachování limitů vyvstává otázka, čím jej v budoucnosti nahradit. „Obnovitelné zdroje energie mají v naší republice své přirozené limity, výroba energie z plynu je při současných výkupních cenách elektřiny nerentabilní (a navíc v budoucnu diskutabilní s ohledem na bezpečnost dodávek), klíčovou otázkou je tedy, jak se postaví současná vláda k rozvoji výroby energie jádra,“ uvedl Mostýn. Pokud bude její postoj negativní, Svaz průmyslu má za to, že Česko bude kopírovat vývoj v Německu, které se vrací k výrobě energie z uhlí.