Archiv štítku: jezero ČSA

Vláda řeší zatápění hnědouhelných lomů

Nejvhodnějším zdrojem vody pro plnění zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji je řeka Ohře. Uvádí to jedna ze studií o řešení situace v regionu, jejichž závěry se bude dnes zabývat vláda.