Teplárníci rozdali Křišťálové komíny

Doba čtení:2 m, 9 s

Kotel na biomasu, projekt firem KOMTERM a TEPLO Kopřivnice. Foto: TS ČR

Teplárenské sdružení České republiky ocenilo Křišťálovými komíny Projekty roku 2014. Ceny putují do Ostrova nad Ohří, Ostravy, Kopřivnice a severočeských Teplic. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

„Jsem rád rád, že i letos nebyl výběr jednoduchý, protože se přihlásila řada kvalitních projektů. To ukazuje, že i přes obecně velmi složitou situaci v energetice se v teplárenství stále daří dělat investice, které mají významný přínos pro životní prostředí našich měst a obcí,“ řekl Topolánek.

V kategorii snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody zvítězila Ostrovská teplárenská, a to s projektem „Výměna primárních parovodů za horkovody v Ostrově nad Ohří“. Projekt byl pokračováním postupného přechodu z parního systému na horkovodní v Ostrově nad Ohří, který začal v roce 2000, a stál již několik stovek milionů korun. Loni bylo položeno 1,2 kilometru trasy nového primárního horkovodního potrubí, které nahradilo původní parní, a proběhla rekonstrukce dalších pěti výměníkových stanic.

Firmy KOMTERM a TEPLO Kopřivnice uspěly v kategorii rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie, a to výstavbou nového zdroje na biomasu a modernizace soustavy zásobování teplem v Kopřivnici.

V kategorii rozvoj soustav zásobování teplem zvítězila firma ČEZ Teplárenská. Projekt Teplofikace Teplic sníží náklady na teplo a emisí v Teplicích. Připojení lázeňských domů a městských lokalit Šanov a Prosetice v Teplicích na soustavu zásobování teplem realizovala ČEZ Teplárenská ve dvou etapách.

Cílem projektu firmy Veolia Energie, který zvítězil v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší, bylo zlepšení životního prostředí na Ostravsku snížením množství emisí oxidů síry a tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší z kotlů K3 a K4 Elektrárny Třebovice.

Ocenění Počin roku si odnesly MVV Energie CZ a Město Holice, a to za využití metody EPC (Energetické služby se zárukou) při modernizaci energetických zařízení města Holice. V projektech energetických úspor má MVV Energie CZ tradici již od roku 1993. Společnost zrealizovala 42 projektů EPC v celkové hodnotě 484 milionů korun za investiční úsporná opatření.

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění
a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem, a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu.

Od roku 2002 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 115 teplárenských projektů. Titul Projekt roku získalo 43 z nich a Počinem roku bylo ohodnoceno dalších deset aktivit teplárenských společností.