Teplárny investují 18 miliard do čištění spalin

Ilustrační foto: EP Energy

Celkové investice teplárenských společností do ochrany ovzduší vyvolané požadavky směrnice o průmyslových emisích dosáhnou do konce příštího roku přibližně 18 miliard korun. Na tiskové konferenci to řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Téměř všechny velké teplárny, které v Česku zásobují krajská a statutární města, tak budou již ve druhé polovině příštího roku připraveny plnit nejpřísnější normy pro ochranu ovzduší. Díky modernizaci jejich zařízení dojde k dalšímu razantnímu snížení emisí znečišťujících látek.

Výsledkem bude zásadní snížení emisí, oxidů síry o 65 procent, oxidů dusíku o 55 procent a emisí tuhých znečišťujících látek o téměř polovinu. „Velké elektrárny a teplárny během dvou let prakticky zmizí z mapy znečištění, kvalita ovzduší pak bude záviset na emisích z dopravy a lokálního vytápění. Bohužel právě v těchto oblastech nelze v nejbližší době významné snížení emisí očekávat,“ upozornil ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Zásadního snížení emisí se díky ekologizaci tepláren dočkají v nejbližší době třeba obyvatelé Českých Budějovic, Hradce Králové, Chomutova, Karviné, Lovosic, Mělníka, Ostravy, Pardubic, Plzně, Sokolova, Strakonic, Plané nad Lužnicí nebo Třince. Do zmiňovaného roku 2020 by v rámci přechodného plánu měly nové limity plnit i teplárny v ostatních městech.

Rozdíl emisí v případě výroby tepla v teplárnách a lokálních kotlích na pevná paliva je obrovský. S ekologickým přínosem tepláren tak ostře kontrastuje jejich stále se prohlubující ekonomická diskriminace v rámci nejrůznějších „ekologických“ daní a poplatků, od nichž jsou lokální topeniště většinou paradoxně osvobozena, zatímco mnohem čistší teplárny je platit musí.