Těžaři zlákali ke spolupráci ČVUT

Zleva spolumajitel Severní energetické Jan Dienstl, rektor ČVUT Petr Konvalinka a generální ředitel Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas. Foto: Sev.en

Skupina Sev.en bude spolupracovat s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Smlouva o partnerství byla podepsána dnes, a to na dobu neurčitou. Serveru iUHLI.cz to sdělila mluvčí Severní energetické Gabriela Sáričková Benešová.

Těžební společnost Severní energetická, Elektrárna Chvaletice a ČVUT tak deklarují zájem spolupracovat na řešení technických, ekonomických i ekologických otázek. „Máme zájem o vědecké studie i expertní stanoviska ČVUT k problémům, které souvisejí s podnikatelskou činností společností skupiny Sev.en,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas.

Podle něj je oboustranně prospěšné také společné hledání a formulace témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce zpracovávané studenty ČVUT. Odborná činnost ČVUT se tím více přiblíží reálnému průmyslovému prostředí a aktuální problematice v energetice.

Rektor univerzity Petr Konvalinka deklarovanou spolupráci se skupinou Sev.en vnímá jako příležitost k propojení odborného zázemí a zkušeností expertních týmu ČVUT s významným průmyslovým partnerem, který v oblasti energetiky v rámci udržitelného rozvoje hledá inovativní přístupy a moderní technologie, aby zajistil bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům s minimalizací sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby.

Severní energetická, původně Litvínovská uhelná, se v roce 2013 vyčlenila ze skupiny Czech Coal, od společnosti ČEZ a.s. převzala Elektrárnu Chvaletice a stala se novým samostatným subjektem na energetickém trhu.

Budoucnost firmy ovlivní rozhodnutí vlády o zachování či prolomení limitů těžby na lomu ČSA. Pokud administrativní limity těžby zůstanou nezměněny, těžaři musí v souladu s platnými zákony a předpisy zatopit lom ČSA 274 miliony metrů krychlových vody, takže k obřím zásobám hnědého uhlí se z této strany už nikdo nikdy nedostane.