Těžební unie k novele horního zákona

Ilustrační foto: Imagio.cz

Ilustrační foto: Imagio.cz

Těžební unie se vyjádřila k zamýšlenému zvýšení úhrad za dobývací prostory a vydobyté nerosty, které obsahuje novela horního zákona. Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) zaslala připomínky,  ve kterých doporučuje mj. stanovit strop výše úhrad z vydobytého nerostu a zachovat současný vzorec pro výpočet úhrad z vytěženého nerostu s provedením specifikace. Dále doporučuje posunutí účinnosti novely k 1. lednu 2016. Těžební unie o tom informovala na svých webových stránkách.

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nyní připravuje novelu Horního zákona, která zdvojnásobuje tzv. úhradu z vytěženého nerostu u hnědého uhlí. Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 procent obce a 25 procent stát. To se má však změnit, a to v poměru jedna třetina pro obce a dvě třetiny pro stát.

S návrhem něco s výší poplatků udělat přišlo v dubnu ministerstvo financí. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) chtěl poplatky zvýšit až desetkrát, od změny si sliboval příjem do státního rozpočtu více než tři miliardy korun. Po sérií jednání nakonec MPO navrhlo na příští rok příjem státního rozpočtu z těžebních poplatků na 576 milionu korun, tedy o 427 milionů více než loni. Obce by měly ročně dostat stejně, a to zhruba 447 milionů korun.

Návrh desateronásobného skokového zvýšení úhrad z plochy dobývacích prostorů a násobného zvýšení úhrad z vydobytých nerostů výhradních ložisek nevyhrazených nerostů podle Těžební unie vyvolává v případě ložisek nerostů určených pro stavební výrobu nerovné podmínky hospodářské soutěže, s velkou pravděpodobností roztočí inflační řetězec zvyšování cen zejména ve stavební výrobě a s jistotou povede k výběrové těžbě, to je k upřednostňování těžby pouze v lukrativnějších partiích ložisek nerostů. To bude mít za následek zkrácení životnosti nerostných zásob na území ČR a vznik nutnosti chybějící nerostné suroviny dovážet ze zahraničí – opět se všemi negativními ekonomickými dopady.

Těžební unie doporučuje konfrontovat způsob provádění a výši úhrad z vydobytých nerostů s úrovní v okolních zemích a zvážení promítnutí těchto odvodů do konečné ceny produktů, které zatíží průmysl (cena elektrické energie), obyvatelstvo (cena tepla), zvýšení cen stavebních materiálů, což může vést ke snížení konkurenceschopnosti průmyslu České republiky.

Podle unie je také nesystematické provádět významné zásahy do prováděcí legislativy před přijetím strategického dokumentu, jakým je Státní energetická koncepce.