Doba čtení:2 m, 23 s

Green

Svět těžby se radikálně mění. Těžaři stále více využívají zelené technologie, stejně tak nové důlní stroje jsou účinnější, čistší a bezpečnější. Přinášíme TOP 10 zelených trendů v těžebním sektoru. V článku byly využity materiály ze serveru miningglobal.com.

1) Biotěžba

Pokud se má v těžbě maximálně využít zelených technologií, pak jednou bude biotěžba standardem. Proces, který extrahuje cenné kovy z rud a důlní hlušiny pomocí mikroorganismů, je nejúčinnější zelenou technologií těžby kovů. Dnes se již hojně využívá při těžbě mědi.

2) Stroje s nulovými emisemi

Vozidla s nulovými emisemi by měla být široce rozšířena v  příštích několika letech. Jedním z důvodů je jejich schopnost generovat elektřinu přímo za použití paliva, jako je vodík, nebo zemní plyn. Při spalování pak vznikají pouze vodní páry a minimum odpadu.

3) Technologie zachycování metanu

Těžební společnosti Rio Tinto využívá technologie, které přesně určí úrovně metanu a oxidu uhličitého. Firma v současné době realizuje pilotní projekt v australském Novém Jižním Walesu, který testuje zachycování metanu. Oxid uhličitý pak firma uskladňuje ve státě Victoria v Austrálii. Zatím má uloženo více než 60 tisíc tun CO2.

4) Hydrometalurgický proces

Jedním z hlavních činidel při extrakci zlata z rudy je kyanid. To je velmi neekologický způsob. Očekává se, že v několika nadcházejících letech by tento nešetrný způsob měl nahradit právě hydrometalurgický proces pro extrakci kovů z rudy. Například kanadská firma Dundee Sustainable Technologies využívá již dnes místo kyanidu proces chlorace.

Čtěte také: TOP 10 těžebních gigantů podle tržeb

5) Nakládání s důlním odpadem

V nadcházejících desetiletích se s důlním odpadem bude zacházet úplně jinak. Například výzkumníci v Chile vyvinuli novou technologii na bázi rostlin pro boj proti účinkům znečišťujících látek z těžby. Jde o takzvanou fytostabilizaci.

6) Simulátory

Těžební simulátory mají nejen potenciál vylepšit školení obsluhy, mají rovněž schopnost prospívat životnímu prostředí. Firmy, jež využívají simulátory, zvýší produktivitu svých zaměstnanců, budou mít méně prostojů a tím také sníží náklady.

7) Recyklované výrobky

Těžební firmy po celém světě se v posledních letech orientují směrem k využívání zboží dlouhodobé spotřeby, které lze snadno a opakovaně používat, vyměňovat nebo recyklovat.

8) Pokrok ve vodních rekultivacích

Efektivní nakládání s vodou v těžební lokalitě je vždy zásadní. V oboru to bude běžné. Například společnost Ecosphere Technologies nedávno představila technologii Ozonix, která pracuje s bakteriemi bez chemie.

9) Energie z obnovitelných zdrojů

Využití obnovitelných zdrojů energie bylo pro těžební průmysl jedním z hlavních cílů. Například  těžební firma Barrick Gold má 140 projektů v oblasti energetické účinnosti. V současné době vyrábí zhruba pětinu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

10) Povrchová těžba

Budoucí povrchová těžba už nebude vypadat tak, jak jsme byli zvyklí, často třeba docházelo k požárům v dolech. Místo toho nastoupí ekologické těžební technologie, jako je povrchový těžební stroj Surface Miner 2200. Ten zlepší nejen účinnost těžby, ale sníží také náklady. Poskytne mnohem šetrnější metodu těžby, která sníží vibrace a omezí hlučnost i prašnost.

Mohlo by vás zajímat: TOP 10 navždy bohatých