Doba čtení:2 m, 0 s
Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Foto: TS ČR

Schválení Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) je podle Teplárenského sdružení ČR nesporným úspěchem a pomůže investorům při rozhodování a plánování investic. Neměla by však zůstat na papíře, je potřeba ji rychle uvést do praxe. Schválení ASEK dnes ocenil také prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Ta koncepce z pohledu teplárenství samozřejmě není úplně ideální, ale je to dobrý základ, který umožní provádět konkrétní prospěšné kroky k postupnému narovnání podnikatelského prostředí v energetice. V dnešní hektické a turbulentní době je důležité, že máme alespoň základní vodítko pro budoucí rozhodování a investice,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Bývalý premiér považuje to, že vláda po 11 letech konečně schválila aktualizaci zásadního strategického dokumentu v energetice, za její nesporný úspěch. Zároveň však varuje, že zatím rozhodně není co slavit. „Schválením energetické koncepce práce nekončí, ale vlastně teprve začíná, protože bude potřeba ji uvést do praxe,“ upozornil Topolánek.

Na schválení ASEK by měly navázat další konkrétní kroky. Vláda by měla udělat zásadní rozhodnutí o zpřístupnění zásob hnědého uhlí a o jeho přednostním využití v kombinované výrobě elektřiny a tepla v teplárnách a schválit Surovinovou politiku.

Současně je potřeba významně zjednodušit povolovací procesy pro energetické stavby, schválit nový zákon o odpadech a tak dále. ČR by také měla aktivněji prosazovat své zájmy v Bruselu, kde se nyní pokládají základy budoucí Energetické unie. V rámci možností daných evropskou legislativou by mělo být postupně kultivováno podnikatelské prostředí v domácí energetice.

Podle šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého ASEK přispěje k předvídatelnosti podnikatelského prostředí v ČR. K plnění tohoto účelu je potřeba věnovat pozornost také dalším záměrům – třeba novelizaci stavebního zákona nebo zajistit podmínky, které by umožnily predikovat rentabilitu legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií.

Naše země nemá mnoho zdrojů energetických surovin, proto musíme věnovat náležitou péči tomu, aby to malé množství tuzemských zdrojů bylo využíváno efektivně. Usilujeme-li o hospodářský růst, potřebujeme pro průmysl dostatek energie za přijatelné ceny. Scénář odrážející současný stav a predikovaný vývoj spotřeby energií do roku 2040 ztělesněný v ASEK není podle Hospodářské komory ČR zcela ideální. Na druhou stranu v rámci uplynulých let jde o variantu, která umožní podnikatelům i státu prostředky, kupříkladu do rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu a přenos energií, investovat účelně,“ vysvětluje důležitost přijetí ASEK prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.