Doba čtení:3 m, 1 s
Elektrárna Ledvice. Foto: ČEZ

Elektrárna Ledvice bude jednou z nejmodernějších v Evropě. V současné době probíhá výstavba vysoce ekologického zdroje 660 MW s účinností zhruba 43 procent. Práce by měly být dokončeny na konci letošního roku. Investiční náklady přesáhly 30 miliard korun.

„Koncepce Nového zdroje v Ledvicích byla zvolena tak aby odpovídal současnému špičkovému stavu techniky a splňoval nejvyšší technicko-ekonomické a ekologické parametry. Tyto požadavky vedly k volbě nadkritického tlaku a v té době v Evropě takřka unikátní teploty přehřáté páry 600°C, respektive 610 °C u páry přihřáté,“ uvedl mluvčí ČEZ Ota Schnepp.

Nový zdroj v Ledvicích je součástí „konvoje“ šestnácti nejmodernějších evropských uhelných elektrárenských bloků budovaných takřka souběžně od roku 2006. Vzhledem k vyšším parametrům páry oproti předchozí generaci velkých superkritických elektrárenských kotlů je v odborných kruzích používán pro tyto bloky název Ultra-super kritické (Ultra/Advanced Super Critical).

TABULKY ELEUnikátní technologie

Nový blok v Ledvicích je v současné době největším a nejmodernějším blokem klasický uhelným elektrárenským blokem, jeho plánovaná životnost je čtyřicet let. Unikátem je na české poměry kotel pro nový zdroj. Výška samotného kotle je 139 metrů, celková výška budovy kotelny včetně obslužných schodišťových věží a kryté vyhlídkové plošiny na vrcholu jedné z nich je 143,77 metru. Jedná se tak o nejvyšší budovu v ČR.

Podobně, alespoň co se týče parametrů vstupní páry, je unikátní i parní turbína. Je čtyřtělesová, má samostatný vysokotlaký a středotlaký díl a dva nízkotlaké díly. Pod nimi jsou dva kondenzátory zapojené v sérii, takže provozní tlaky v nich se mírně liší. Získává se tím nějaká desetinka procenta na účinnosti.

Výstavba nového zdroje v Ledvicích. Foto: ČEZ

Historie elektrárny

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 až 1969. Původně měla pět bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. V roce 1994 byl ukončen provoz bloku číslo pět a ke konci roku 1998 skončil provoz blok č. 1. Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1996 až 1998 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle. Zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen v listopadu 1998.

Generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním se uskutečnila v roce 2007. Hlavním cílem byla výměna dožité turbíny za teplárenský typ s vyšším teplárenským výkonem a s efektivnějším využitím celého bloku právě pro teplárenství. Dosáhlo se tím zvýšení regulačního rozsahu bloku při teplárenském provozu. Poměrně nově pak Elektrárna Ledvice zajišťuje teplo pro sousední město Ledvice.

Během výstavby nového zdroje byly všechny tři stávající výrobní bloky elektrárny v provozu. K odstavení bloku 2 došlo na konci roku 2013 a bloku 3 v lednu 2015. Čtvrtý „fluidní“ blok bude provozován současně s novým zdrojem.

Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006. O rok později se podařilo získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Bylo také vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení. V roce 2008 bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Výškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn.

Přímo v budově elektrárny je nové administrativní centrum, které je zaměřeno na klasickou energetiku. Nabízí zážitkovou formu prezentací s využitím vysoce audiovizuální technologie.

 

Elektrárna Ledvice. Nový blok. Foto: ČEZ

Mohlo by vás zajímat:
Finanční ředitel ČEZ Novák: Uhlí je mostem k OZE