Doba čtení:1 m, 14 s
Spotřeba uhlí v Indii se od roku 2007 zdvojnásobila. Ročně roste o 6 procent a bude i nadále „motorem růstu“ celosvětové poptávky po uhlí. Foto: wikipedia.org

Podle zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se v příštím roce celosvětově nejvíce zvýší spotřeba uhlí v Indii. Očekává se, že Indie zvýší spotřebu o 7 procent oproti předchozímu roku, tj. přibližně o 70 milionů tun (Mt).

Spotřeba uhlí v Indii se od roku 2007 zdvojnásobila. Ročně roste o 6 procent a bude i nadále „motorem růstu“ celosvětové poptávky po uhlí. Zdaleka největší spotřebu uhlí má ale Čína, na kterou připadá 53 % celosvětové poptávky. Celkově se spotřeba uhlí v Číně v roce 2021 zvýšila o 4,6 % na více než 4,2 miliardy tun. Poptávka po uhlí v Indii, která je druhým největším spotřebitelem, se v roce 2021 zvýšila o 14 %, tj. o 128 mil. tun, napsal server thehindu.com.

Spotřeba uhlí poprvé překoná 8 miliard tun

Zatímco výroba elektřiny evropských zemích dočasně roste kvůli rekordně vysokým cenám zemního plynu, nízké výrobě elektřiny z vodních elektráren a uzavírání jaderných elektráren v souvislosti s údržbou, v Číně a Indii roste, aby země dokázaly udržet krok se stále silnější poptávkou po elektřině.

Indie se sice zavázala, že časem přejde na obnovitelné zdroje energie, ale současně důrazně hájila svůj záměr nadále používat uhlí vzhledem k tomu, že je to nejrychlejší a nejlevnější zdroj, který má k dispozici pro pohon hospodářského růstu.