Pro surovinovou bezpečnost je uhlí klíčové

Ilustrační foto: Imagio.cz

Uhlí je největší energetickou surovinou planety, jeho zásoby vystačí na 300 let. Uhlí má zvládnuté technologie, dnes hovoříme i o čistém uhlí. Navíc je možné uhlí skladovat. Je to bezpečný zdroj energie, který je na světě rozložen rovnoměrně, takže pro surovinovou bezpečnost planety je klíčový. Na Žofínském fóru to dnes řekl člen představenstva Severočeských dolů Vladimír Budinský.

„Uhlí je energie dostupná. Máme ji, měli bychom ji využít,“ řekl Budinský, který byl v lednu  zvolen vicprezidentem EURACOAL – evropské asociace pro černé a hnědé uhlí. Připomněl, že i v usnesení  z roku 1991 se počítalo s uhlím za limity.

Severočeské doly, které vlastní firma ČEZ, produkují zhruba polovinu hnědého uhlí v ČR.  Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí.

Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK)  je podle Budínského dokument dobrý. Měl by být v nejkratší době přijat.  Uhlí z lomu Bílina je ve všech scénářích koncepce, včetně dekarbonazičního scénáře. „Bílinu je třeba řešit přednostně,“ míní Budinský.

Dále zmínil průzkum agentury STEM, z nějž odvodil, že 83 procent lidí je pro těžbu na Bílině, kde se nikdo kvůli těžbě za limity nemusí vystěhovat. Toto číslo přitom odpovídá podpoře jádra v ČR, která také přesahuje 80 procent.

Budinský rovněž upozornil na celosvětový problém přístupu k elektrické energii. V Evropské unii je 28 procent elektrické energie vyrobeno z uhlí. V Polsku je to 85 procent. Británie, Rumunsko i Dánsko mají více než třetinu energie vyrobenou z uhlí. Uhlí přináší kvůli zaměstnanosti i důležitý sociologický faktor, má také aspekty životního prostředí. Problémy s prachem a kysličníky dusíku či síry jsou dnes již zvládnuté. Zmínil například moderní elektrárnu Ledvice, která má být spuštěna letos.