Doba čtení:1 m, 56 s
Hasiči Elektrárny Pořerady. Foto: ČEZ

Únik oleje způsobil požár ve strojovně Elektrárny Počerady ze Skupiny ČEZ. Naštěstí šlo jen o simulaci pomocí vyvíječů kouře. Profesionální hasiči z Elektrárny Počerady, tamní požární hlídka i celý havarijní štáb mají za sebou zkoušku havarijní připravenosti na mimořádné situace.

Námětem cvičení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 11. června, bylo poškození olejového potrubí pod turbogenerátorem výrobního bloku 5. Následný únik velkého množství turbínového oleje způsobí požár, když se dostane na rozpálené parovody.

Operátor na ohlašovně požárů se o incidentu ve strojovně dozvěděl ve 14:42. Prakticky ve stejný čas vyjela se dvěma zásahovými vozy na místo hasičská jednotka Elektrárny Počerady, na místě byla o minutu později. V 14:44 provedla průzkum místa a velitel zásahu požádal o posily.

Dispečer integrovaného záchranného systému vyhodnotil požadavek tak, že na místo zásahu vyslal profesionální jednotku ze Žatce a dobrovolné hasiče z Postoloprt. Ti vyjeli v 14:45, přičemž v 15:08 již byli na místě. Žatečtí vyjížděli ve stejný čas, ale vzhledem k větší vzdálenosti dorazil o dvě minuty později. V 15:12 se pak všem podařilo společnými silami požár lokalizovat o osm minut později úplně zlikvidovat.

„Jednoduše řečeno, vše probíhalo přesně podle plánů a instrukcí, kterými je nutné se během mimořádných událostí řídit. V případě směnového inženýra jsem nezaznamenal žádné opomenutí. Velice dobrá byla jeho komunikace s havarijním štábem, rovněž členové požární hlídky a hasiči na místě zásahu odborně spolupracovali. Stejně tak tomu bylo po příjezdu dalších hasičských jednotek z okolí,“ uvedl specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ Josef Tisoň.

Cílem všech havarijních cvičení, které se ve Skupině ČEZ v rámci klasické energetiky pořádají, je ověření postupu směnového inženýra a spolupráce dotčených pracovníků v elektrárně, ať již se jedná o členy požární hlídky či havarijního štábu, a to v součinnosti s jednotkou místních profesionálních hasičů.

Elektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České republice. Svým instalovaným výkonem a poměrně vysokým vytěžováním ovlivňuje významným způsobem ekonomiku a životní prostředí celého regionu severozápadních Čech. Dodávku tepla zajišťuje elektrárna pouze pro svůj provoz. Realizované technické a ekologické programy elektrárně zajišťují spolehlivý, ekonomický a k životnímu prostředí šetrný provoz, plně srovnatelný s obdobnými provozy ve vyspělých státech Evropy.

Příjezd hasičů z Postoloprt. Foto: ČEZ