Doba čtení:2 m, 18 s
Jedním z dolů, odkud uniká metan je Důl Darkov. Foto: Diamo

Česko vypouští druhý největší objem emisí metanu z opuštěných dolů v Evropské unii. Hůře je na tom jen Polsko. Opuštěné uhelné doly ve státech EU vypustí ročně zhruba 298 milionů metru krychlových (m3) metanu, za 90 procent těchto emisí může kromě Polska a Česka také Německo. Vyplývá to výpočtů americké ekologické skupiny GlobalEnergy Monitor, které má ČTK k dispozici.

Šestnáct polských dolů vypouští podle nich odhadem 110 milionů m3 metanu ročně, což představuje zhruba 40 procent veškerého metanu z unijních opuštěných dolů. Následuje Česko s 90 milionů m3 metanu a Německo s 55 milionů m3.

Skupina uvedla, že bez opatření k mírnění emisí vypustí jejich polovinu, konkrétně 152 milionů m3 metanu, šest dolů – ČSA a Darkov v Česku, důl Auguste Victoria Colliery a Prosper-Haniel v Německu a polské doly Myslowice-Wesola I a KWK Rydultowy I.

GlobalEnergy Monitor spustil projekt GlobalCoal Mine Tracker, který obsahuje údaje o 5226 uhelných dolech stojící za více než 90 procentní celosvětovou produkcí uhlí. Od dubna 2024 zahrnuje také údaje o více než 1200 vyřazených a opuštěných uhelných dolech po celém světě, včetně těch unijních, které byly uzavřeny mezi lety 2015 až 2023.

Čistý zisk OKD klesl na 2,9 miliardy

Metan unikající z opuštěných uhelných dolů představuje vážný problém. Má řádově vyšší globální oteplovací potenciál než oxid uhličitý, který je jinak nejběžnějším plynem spojeným s lidskou činností. I relativně malé úniky metanu mohou tak mařit snahu o snižování emisí v jiných sektorech,“ řekl analytik Oldřich Sklenář z Asociace pro mezinárodní otázky.

Podle Sklenáře je jedinou možností jak se s těmito úniky vypořádat zachytávání těchto emisí a využití důlního metanu pro výrobu elektřiny a tepla. „Německo takto využívá většinu důlního metanu. Ten je okrajově využíván také v Česku, nicméně podle reportu GlobalEnergy Monitor zde stále existuje značně nevyužitý potenciál. Bylo by proto na místě hledat cesty, jakým způsobem jej zužitkovat a podpořit tak proces dekarbonizace domácího hospodářství,“ dodal.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvedla, že těžba uhlí je zodpovědná za více než deset procent celkových emisí metanu. Tento údaj ovšem nezahrnuje emise z opuštěných dolů, které by podle ní mohly rovněž představovat podstatnou část celosvětových emisí tohoto plynu.

EU v listopadu loňského roku uzavřela předběžnou dohodu o omezení emisí metanu. Jakmile bude nařízení formálně přijato, budou těžařské společnosti povinny omezit vypouštění emisí z tepelných uhelných dolů. Zároveň budou muset vést pro sledování a možná mitigační opatření soupis uzavřených, neaktivních či opuštěných důlních zařízení.

GlobalEnergy Monitor vyvíjí a sdílí informace na podporu globální přechodu k čisté energii. Vytváří databáze, zprávy a interaktivní nástroje, pomocí kterých se snaží vytvářet průvodce světovou energetikou. Data využívají agentury jako například Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa