Doba čtení:1 m, 28 s
Nová trasa zapouzdřených vodičů byla v červenci v poslední fázi dokončování. Foto: Teplárna Kladno

Elektrickou energii nestačí pouze vyrobit, musí se dostat do sítě a následně k odběratelům. Na této přenosové trase hrají důležitou roli vodiče pro vyvedení výkonu, jejichž prostřednictvím se vyvádí výkon z elektrárenských bloků. Výstavbu a zprovoznění nové trasy vyvedení výkonu z bloku 7 řešili v červenci v kladenské teplárně.

Od roku 2013 jsme používali vedení pevně izolovaných vodičů od společnosti RITZ typu SISES 17,5kV, 6500A. To se ale v posledních dvou letech stalo zdrojem několika neplánovaných dlouhých odstávek celého výrobního bloku. Vlastně celé řešení bylo velmi nespolehlivé, a tak se rozhodlo o náhradě zařízení,“ vysvětlil ředitel provozu a údržby Teplárny Kladno Michal Hons. Nově bude výkon bloku 7 veden zhruba 300 metrů dlouhou trasou zapouzdřených vodičů společnosti EGEM. Tuto technologii už kladenská teplárna využívá na blocích 4 a 5.

Vyřazení elektráren by pomohlo snížit spotřebu plynu

S přípravami na změnu se začalo v říjnu loňského roku výběrovým řízením na dodavatele technologie. Následovala projekční činnost. Nejprve totiž bylo potřeba vyprojektovat ocelovou konstrukci, takzvaný energomost pro umístění nové trasy vodičů. Souběžně s výběrovým řízením na dodavatele energomostu projektanti pracovali na konkrétní podobě trasy vlastních zapouzdřených vodičů. Vzhledem k relativně komoplikované trase byl vytvořen i 3D model. Výstavba energomostu trvala od začátku května do poloviny června dokončením hlavní ocelové konstrukce a předáním pro montáž technologie.

Červenec už byl ve znamení montáže zapouzdřených vodičů a jejich postupného propojování. „Tyto práce budou probíhat až do plánovaného odstavení bloku začátkem srpna, kdy bude dokončeno zapojení zbývající části a provedena napěťová zkouška a měření izolačních stavů. Potom bude zařízení uvedeno pod napětí a po najetí bloku následuje dvaasedmdesátihodinová provozní zkouška celého systému,“ doplnil Michal Hons