Doba čtení:2 m, 47 s
Zaměstnanci bezpečnostní agentury odvádějí vetřelce (figuranta), který na sobě nemá nic, co by určilo jeho identitu, tedy příslušnost ke Skupině ČEZ nebo některé z dodavatelských firem půdsobících v elektrárně. Foto: ČEZ

Během kontroly technologického zařízení u haly odvodnění sádrovcové suspenze zahlédne směnový inženýr muže, který mu není vůbec povědomý. Navíc není vybaven ani reflexní vestou, jejíž barva vždy napovídá, zda se jedná o zaměstnance elektrárny, potažmo Skupiny ČEZ, či někoho z dodavatelských firem. Bez identifikačních znaků byla i jeho přilba. Neznámý se ukryje právě v hale odvodnění. Tolik základní scénář havarijního cvičení v Elektrárně Tušimice, které mělo ověřit správnost postupu směnového inženýra, ostrahy, podnikových hasičů a dalších zainteresovaných pracovníků, včetně členů havarijního štábu při mimořádné události – vniknutí cizí osoby do areálu elektrárny.

Zatímco narušitel se snaží někde schovat, směnový inženýr již vytáčí telefonní číslo vedoucího odboru výroby a informuje ho o mimořádné situaci. Po domluvě s ním je následně přivolána Policie ČR. V našem případě ovšem jen jako. Následně jsou pomocí megafonu vyzváni všichni kmenoví zaměstnanci ČEZ a dodavatelské firmy, aby urychleně opustili halu odvodnění. Všichni se shromažďují venku na předem určeném místě. Jakmile je ověřeno, že nikdo nechybí, vydávají se do haly pracovníci bezpečnostní služby, která zajišťuje ostrahu elektrárny…,“ přibližuje průběh havarijního cvičení Radek Vymazal, specialista havarijní připravenosti a požární ochrany klasické energetiky ČEZ, a. s.

Čtěte také:
Ozonu nejvíc škodily Dukovany
V Tušimicích cvičili záchranáři

Zatímco přivolaná výjezdová jednotka elektrárenských hasičů zabezpečuje místo a dohlíží na evakuaci osob z objektu, členové ostrahy se vydávají na jeho obhlídku. V patře opravdu naleznou neznámého muže, který se snaží schovat mezi technologií potřebnou k odvodnění sádrovcové suspenze. Jakmile je objeven, je mu jasné, že nemá cenu klást odpor a nechá se pokojně vyvést z haly. Zásahovým vozidlem bezpečnostní agentury je pak odvezen na hlavní vrátnici, kde si jej (teoreticky) přebírá Policie ČR. „Pokud by došlo k opravdovému zásahu, tak Policie ČR by pochopitelně zasahovala v areálu. My bychom zajišťovali právě jen evakuaci kmenových zaměstnanců a dodavatelské firmy z haly a vymezení ochranného prostoru, abychom do ní zamezili přístup dalším osobám,“ poznamenal Luboš Lorenz, velitel pobočné stanice požární ochrany elektráren Tušimice a Prunéřov, klasické energetiky Skupiny ČEZ.

Vniknutí cizí osoby do areálu elektrárny se neobejde bez zásahu profesionálních podnikových hasičů, kteří mají na starost zajištění evakuace kmenových zaměstnanců a dodavatelských firem a vymezení ochranného prostoru kolem objektů, v nichž by se mohl narušitel skrývat. Foto: ČEZ

Členové Havarijního štábu Elektrárny Tušimice se shodli při závěrečném hodnocení na tom, že vše proběhlo tak, jak by mělo za reálné situace. „Pokud by došlo k takovéto mimořádné události, tedy vniknutí cizí osoby do areálu elektrárny je na prvém místě zajistit bezpečnost všech jejích zaměstnanců, včetně těch z dodavatelských firem. Směnový inženýr proto postupoval v souladu s plánem havarijní připravenosti, s havarijním plánem výrobce elektřiny a tepla a také s havarijním plánem k odvrácení teroristické hrozby, neboť v tomto případě se všechny tři plány navzájem doplňovaly či prolínaly. Dodržen byl i Řád fyzické ochrany Elektrárny Tušimice,“ uzavřel předseda havarijního štábu Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.  Jak ještě dodal, v reálu by se pochopitelně vyčkalo na příjezd Policie ČR. Vše by pak probíhalo v její režii.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
Caterpillar představil osm novinek