V Ústeckém kraji je bez práce 62.140 lidí

Ilustrační foto: Imagio.cz

V Ústeckém kraji bylo v lednu bez práce 62.140 lidí, což je o 1316 více než v závěru loňského roku. Míra nezaměstnanosti v regionu s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v zemi vzrostla o 0,2 bodu na 10,9 procenta. Počet lidí bez práce se zvýšil ve všech sedmi okresech kraje. Vyplývá to z dnešních informací Úřadu práce ČR. Problém nezaměstnanosti je jedním hlavních témat v otázce prolomení či zachování limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

Nejhorší situace je v okrese Most, hůře je na tom pouze okres Bruntál. V okrese Most činila v lednu míra nezaměstnanosti 12,9 procenta, což je 10.008 nezaměstnaných. V okrese Ústí nad Labem byla nezaměstnanost 12,5 procenta (10.142 nezaměstnaných) a v okrese Chomutov 11,3 procenta (10.018 nezaměstnaných).

Z loňské hornické ročenky vyplývá, že tři těžařské firmy v Ústeckém kraji zaměstnávaly celkem 5335 lidí. „Připustíme-li propuštění minimálně 1000 zaměstnanců a jejich příchod do evidence kontaktních pracovišť Most a Litvínov, vzrostl by podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let v okrese Most přibližně o 1,5 procentního bodu. Další nárůst by zaznamenaly i další okolní okresy,“ sdělil serveru iUHLI.cz analytik krajského úřadu práce Michal Tuček.

Dodal, že pokud se zohlední vazby participujících společností na těžbě a omezení či ukončení jejich činností, vzrostl by podíl nezaměstnaných v okrese Most minimálně o tři procentní body. „Propouštění zaměstnanci by se samozřejmě rozptýlili do více okresů (Chomutov, Teplice, Louny apod.), ale hlavní část by postihla okres Most. Kromě ekonomických dopadů na rodiny postižených zaměstnanců, by to mělo i společenské a sociální dopady, například nárůst kriminality a sociálně-patologických jevů,“ uvedl Tuček. Navíc velká část propuštěných zaměstnanců by těžko hledala alternativní zaměstnání mimo obor, doplnil.

Server iUHLI.cz má k dispozici výsledky starší studie z roku 2012, která mj. řeší problematiku zaměstnanosti v závislosti na životnosti lomu ČSA. Studie, jejímž zadavatelem byl Ústecký kraj, ukázala, že při životnosti lomu ČSA do roku 2022 by v celé ČR bylo ohroženo 7424 pracovních míst. Pokud lom ČSA bude naopak dále pokračovat v těžbě za hranicí limitů z roku 1991, zvýší se počet míst o 5859 a zachová se 6268 současných míst, celkem se jedná o 12.127 pracovních míst.

Úřady práce v Ústeckém kraji ke konci ledna nabízely 3276 volných pracovních míst. Na jedno místo připadalo v průměru 19 uchazečů.

Nezaměstnanost v celé ČR v lednu stoupla na 7,7 procenta z prosincových 7,5 procenta. Bez práce tak bylo 556.191 lidí.