Ve stresu není čas učit se potřebné zásady

Za zapamatování stojí například fakt, že metan se vodou hasit nedá. Ilustrační foto: OKD

Po ukázkách zásahů hasičského záchranného sboru pro účastníky školení ve Štramberku a cvičeních přímo v areálech společnosti OKD došlo v listopadu na vyhlášení měsíčního bezpečnostního tématu souvisejícího právě s požární ochranou. Rozeběhlo se pod heslem: Včasné hašení škodám zabrání!

Čtěte také:
Bakala odmítá, že by se na OKD obohatil
Znali pravdu o OKD, ale už nežijí

V důlním prostředí našeho revíru patří k největším rizikům vzniku požáru na pracovištích práce s otevřeným ohněm, chodbové zápary uhlí, provozování důlních dieselových lokomotiv, závady elektrozařízení, skladování hořlavin, zapálení metanovzdušné směsi a provozování pásových dopravníků,“ sdělil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Například u pásů je podle něj nebezpečné tření potahů o uhelnou drť pod spodními větvemi dopravníků, a to především v místech jejich průjezdů přes izolační či regulační objekty a dále v pohonech a napínacích stanicích, napsal měsíčník Horník.

Co se rizik na povrchových pracovištích týče, požáry byly zaznamenávány opět při činnostech s otevřeným ohněm (pálení, svařování), při skladování hořlavých látek, ale také při používání neschválených elektrozařízení k vytápění. „A bohužel i kvůli kouření,“ poznamenal Zajíček. Zákaz kouření, jak upozornil, už platí ve všech objektech závodů OKD s výjimkou míst pro kouření vysloveně vyhrazených. Poslední požár šetřil odbor řízení bezpečnosti v OKD. Na zaměstnance pak Zajíček apeloval, aby zásady protipožární ochrany vstřebali v klidu. „Ve stresu nebude čas nic studovat!“ upozornil s tím, že za zapamatování stojí například fakt, že metan se vodou hasit nedá. Na rozdíl od hasicího přístroje práškového, sněhového (CO2) či naplněného čistým hasivem (FE36, dříve halonový).

Naopak sněhový hasicí přístroj se nesmí použít na likvidaci požáru hořícího uhlí, při němž se víří uhelný prach. Hrozí výbuch! Pěnový hasicí přístroj není vhodný k hašení elektrozařízení pod napětím, jelikož jeho náplň je vodivá,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Zdůraznil také potřebu telefonovat v případě požáru na důlní číslo 6 či povrchové 3333, kde hovor přijme (a následná opatření včetně povolání hasičů zajistí) inspekční služba. „Voláním z mobilů na tísňové linky 150 či 112 může vyvolat neorganizovaný zmatek. Zasahující sbory dorazí na danou lokalitu a nemusí se dostat dovnitř, protože nebudou mít předem zajištěné otevření vrátnice a průvodce po areálu,“ upřesnil Zajíček.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Lužický kraj se mění v zemi jezer