Doba čtení:2 m, 55 s
Teplárna Zlín je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Je výrobcem tepla pro město Zlín. Provozuje dva výrobní bloky, ve kterých spaluje uhlí, biomasu a bioplyn pro výrobu elektřiny a páry. Foto: Sev.en energy

Skupina Sev.en Energy ujistila veřejnost ve Zlíně, že energetická krize a omezené dodávky plynu neohrozí domácnosti. Bezmála 17 tisíc zlínských domácností využívá dodávek tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem (CZT). Vyjma domácností zajišťuje CZT ve Zlíně dodávky tepla také pro veřejné budovy jako školy, nemocnici, městské lázně a podobně.

Ve Zlíně vyrábí teplo Teplárna Zlín, která ho distribuuje ke konečným odběratelům také prostřednictvím městské společnosti Teplo Zlín, a.s. Tato tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním domácího uhlí z lomů ze severu Čech a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii, napsal server byznysnoviny.cz.

Případný nedostatek plynu v době energetické krize proto dodávky tepla ke zlínským odběratelům nijak neohrozí. Cena energie v souvislosti s plánovaným odchodem Evropské unie od jaderných a uhelných zdrojů a růstem cen emisních povolenek neustále stoupá, centrální zásobování teplem však trvale zůstává nejlevnější variantou,“ uvedla Sev.en Energy, podle níž je v době turbulentních změn na energetickém trhu, kdy je Evropská unie závislá na dodávkách plynu z Ruska a sama nebude schopna tuto situaci v dohledné době řešit, spojení s výrobcem využívajícím výhradně tuzemské energetické zdroje pro odběratele výhrou. S tím, že vzhledem ke stabilitě a dostupnosti domácího uhlí a biomasy je cenově nejvýhodnější.

Kdo nenaplní zásobník plynem, přijde o kapacitu

„Pro odběratele je tak v současné době důležité nepodlehnout mylným představám o levnějším domovním zdroji. Vybudovat si vlastní domovní či blokovou plynovou kotelnu nebo si pořídit tepelné čerpadlo je nákladná investice, kterou to ovšem nekončí. Na rozdíl od napojení do systému centrálního zásobování je v takovém případě nutné mít připravené další peníze na provoz takového zdroje, například na údržbu a revize a zároveň vytvářet rezervy na obnovu celého zařízení po jeho dožití,“ varovala Sev.en Energy.

Z tohoto pohledu a při současných cenách elektrické energie a plynu je cena tepla a teplé vody z centrálního zásobování ve Zlíně téměř poloviční, podotkla firma.

V rámci celé České republiky je z centralizovaných zdrojů tepla, tedy tepláren, elektráren a průmyslových energetik s dodávkou tepla, blokových a domovních kotelen zásobováno zhruba 1,7 milionu domácností. Ve statutárních městech je průměrný podíl dálkového vytápění u domácností 65 %.

Teplárna Zlín s.r.o. je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy. Je výrobcem tepla pro město Zlín. Provozuje dva výrobní bloky, ve kterých spaluje uhlí, biomasu a bioplyn pro výrobu elektřiny a páry. Instalovaná technologie a způsob jejího provozu minimalizují množství emisí vypouštěných do ovzduší.

Rozdělení ČEZ v akutní krizi nepomůže

V současné době využívá teplárna pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 1996 až 2002. Díky tomu splňuje přísné ekologické limity jak ČR, tak i nové předpisy EU platné od roku 2021. Společnost je se svými 150 zaměstnanci významným regionálním zaměstnavatelem.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining. Tato firma je významným producentem metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.