Doba čtení:1 m, 51 s
Foto: Diamo

Na příští měsíc bylo naplánováno definitivní uzavření propojení mezi doly ČSM a Darkov. Zásoby uhlí v oblasti 36. sloje 5. kry byly již vytěženy, pracoviště zlikvidována a momentálně tam probíhá ekologický výkliz. Podrobnosti přiblížil v rozhovoru pro Měsíčník Horník vedoucí větrání stonavské šachty Rostistlav Dajč.

Kde přesně se oblast nachází?

Propojení je na úrovni 5. patra ČSM-Sever v hloubce minus 806 metrů, konkrétně v oblasti 0. kry na lokalitě naší šachty a 5. kry na darkovské. Jedná se o více navazujících chodeb, které nicméně tvoří jedno větrní propojení po důlních dílech 2004, 2003 a 236 560. Od vtažné jámy ČSM-Sever je propojení vzdáleno asi 2 300 metrů, od vtažné jámy Darkov 1 na pomocném závodě je vzdálen cca 1 500 metrů, od jámy Mír 5 je to přibližně 2 400 metrů. Propojení bylo provedeno v dubnu 2004 probitím překopu 2004 do překopu 5000/1. Probítku tehdy provedla přípravářská osádka z darkovské strany.

Co bylo důvodem jeho vytvoření ?

Větrní spojení bylo realizováno pro zlepšení podmínek v oblasti 0. a 5. kry, dále pro odtěžení z 0. kry pro linku energetického uhlí na darkovskou úpravnu, jako větrní propoj a také pro případnou útěkovou cestu osádek pracovišť v této oblasti. Mimoto ho bylo využíváno pro možnost přepravy materiálu mezi lokalitami a v neposlední řadě k rozvedení a využití centrální klimatizace z ČSM pro chlazení 4. a 5. kry na Darkově.

OKD chce letos přijmout víc než 200 lidí

Jak bude uzavírání probíhat?

Stavbu hrází budou provádět z obou stran úseky Závodní báňské záchranné služby. Samotné uzavření proběhne ve vzájemné koordinaci mezi lokalitami ČSM a Darkov. Vybudují se tady tři hráze, jedna bude na ČSM na překopu 5000/1 a dvě na Darkově na dílech 237 562.1 a 236 560. V dubnu dojde k současnému uzavření všech tří hrází na poklopech, čímž se větrní spojení Darkov – ČSM stane po devatenácti letech minulostí.

A co to přinese pro Důl ČSM?

Uzavírka bude znamenat zlepšení parametrů mikroklimatu v oblasti 0. kry, kde se připravují další porubní bloky, a zkrácení celkové délky činných důlních děl, tedy dopravních a větrních cest, což také přinese nižší náklady na jejich údržbu.