Většina černého uhlí zůstane pod zemí

ANALÝZA_iuhli_800x600Většina černého uhlí zůstane pod zemí. Nejde o nějakou novou informaci a takto vyřčeno nejde ani o důsledek současných potíží OKD. Zdaleka ne všechno uhlí lze z podzemí dobýt kvůli přírodním podmínkám a totéž platí i pro většinu jiných nerostných surovin.

Kolik uhlí se skutečně dostane na povrch, bude však již záviset na dalších podmínkách pro efektivní těžbu, zejména na budoucím vývoji cen uhlí a na finanční situaci našeho prakticky jediného těžaře, společnosti OKD, který se nachází ve stavu insolvence.

Čtěte také:
Pětinu peněz na sanaci vyplatí Diamo na dávkách
Obce přijdou kvůli OKD o značné peníze

Téměř s jistotou lze říci, že to bude méně, než se předpokládalo před léty. Objem vytěžitelných zásob se o hodně zmenšil a představuje jen zlomek geologických zásob. Celkový objem geologických zásob černého uhlí se odhaduje na více jak 16 miliard tun a s časem se příliš nezměnil, viz graf č.1.

Graf č.1: Porovnání historického vývoje geologických a vytěžitelných zásob černého uhlí v České republice.

graf_hlinomaz_1

Zdroj: MŽP, Česká geologická služba

Objem vytěžitelných zásob černého uhlí se naproti tomu počítá v současnosti již jen v desítkách milionů tun, viz graf č.2. Na konci roku 2014 činil 56,3 mil. tun a až Česká geologická služba zveřejní údaj za rok 2015 (obvykle během léta), může to být tak o pětinu méně.

Jak bylo naznačeno, jedná se jen o zlomek celkových geologických zásob černého uhlí, konkrétně o 0,35 % (ke konci roku 2014). Z tzv. bilančních prozkoumaných zásob uhlí představují vytěžitelné zásoby cca 3,8 %.

Graf č.2: Historický vývoj vytěžitelných zásob černého uhlí v České republice a teoretická doba zbývající těžby.

graf_hlinomaz_2

Zdroj: MŽP, Česká geologická služba

Proč se tak stalo? Vytěžitelné zásoby uhlí jsou kalkulovány z tzv. bilančních prozkoumaných zásob uhlí odečtením předpokládaných nákladů a ztrát spojených s budoucí těžbou.

Dodejme, že bilanční zásoby prozkoumané jsou jen jednou částí celkových geologických zásob; dalšími kategoriemi jsou bilanční zásoby vyhledané a zásoby nebilanční.

Bilanční zásoby jsou zásoby ověřené průzkumem, míra průzkumu (poznání) je pak rozlišena stupněm „prozkoumané“, nebo jen „vyhledané“.

Nebilanční zásoby nefigurují ve státním přehledu nerostných surovin, například jsou-li odepsány, čímž je řečeno, že není důvod, či zájem je v budoucnu těžit, například z ekologických důvodů.

Do odhadu zmíněných budoucích nákladů a ztrát těžby se promítají geologické, technické a ekonomické podmínky. Právě posledně jmenovaný faktor se v posledních létech zhoršil.

Jak výrazně se změnila struktura vykazovaných zásob černého uhlí, tedy zastoupení jednotlivých kategorií, je také vidět ze srovnání v grafu č.3. Jestliže v roce 2014 představovaly vytěžitelné zásoby uhlí výše uvedených 3,8 % objemu bilančních prozkoumaných zásob uhlí, v roce 2000 to bylo téměř desetkrát více, a to 32,9 %.

Mohlo by vás zajímat:
Jablka nahradila uhlí
Patami k výbuchu a zavřete oči
Odsířením sníží emise o 546 tun ročně