Doba čtení:1 m, 37 s
Jeden z nových POHO pointů se nachází u kostela svatého Petra z Alkantary. Foto: wikipedia.org

V pohornické krajině na Karvinsku přibyly POHO Pointy. Tyto interaktivní infotabule nabízejí virtuální prohlídky a audiokomentáře. Lidé se jejich prostřednictvím podívají do běžně nedostupných bývalých dolů, dozví se o hornické historii území, zároveň se seznámí s budoucí vizí a nově chystanými projekty v této lokalitě.

„Náš kraj se mění, jdeme vstříc rozvoji směrem k inovacím a výzkumu. Zároveň ale nesmíme a nechceme zapomínat na naši hornickou minulost, která výrazně ovlivnila charakter našeho regionu a je stále důležitá pro lidi, kteří zde žijí. Chceme zachovat historické a kulturní hodnoty pohornické krajiny i samotných důlních areálů. Proto jsme nechali naskenovat celé areály dolů Gabriela a Lazy. Dokonce jsme v tomto ohledu první v česku, jedná se v rámci republiky o vůbec první kompletní nasnímání celých areálů opuštěných dolů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že POHO Pointy vznikly v rámci transformačního programu POHO 2030.

Permonium nabízí dětem nové atrakce

Nové POHO Pointy jsou umístěny na čtyřech místech: u kostela svatého Petra z Alkantary (šikmý kostel), u bývalého dolu Gabriela, na náměstí ve Staré Orlové a v areálu Lodičky Dokořán u Karvinského moře. Každý z nich je opatřen mapou pohornické krajiny, krátkým popisem a QR kódy prostřednictvím kterých si lidé mohou spustit na svém zařízení audiokomentář, který je v českém i polském jazyce.

„POHO Pointy Vás zaujmou na první pohled, jsou vytvořeny z nevyužitých důlních vozíků a dalších recyklovaných kovů. Tato malá transformace je ukázkou udržitelného vytváření nových hodnot, které stále zachovávají úctu k našemu hornickému dědictví. Program POHO 2030 má za cíl vdechnout pohornické krajině Karvinska nový život a tyto POHO Pointy jsou drobným dílkem v celé bohaté mozaice vizí a plánů, které chceme v tomto území realizovat,“ řekl šéf programu POHO 2030 Petr Birklen z krajské akciové společnosti MSID.