Víte, že je v Praze uhelný důl?

Národní technické muzeum v Praze ukrývá i 370 metrů chodeb makety uhelného dolu. Foto: Ivan Kuptík a NTM

I v hlavním městě můžete navštívit uhelný důl. Jde však pouze o maketu, která se nachází v Národním technickém muzeu v rámci expozice hornictví, která nedávno prošla renovací.

Expozice dějin hornictví je věnována vývoji hornictví od paleolitu po současnost. Náplní je především představení báňské techniky a dobývacích technologií v průběhu dějin. Nově je expozice zaměřena na důlní stroje a zařízení, přičemž bude věnována značná pozornost báňskému strojírenství.

Čtěte také:
OKD vyzkoušela metodu Room & Pillar
Kam čert nemůže, nastrčí poradce

Tradičně je nejdůležitějším pilířem expozice maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století, s jejíž stavbou se započalo již koncem 30. let. Chodby makety dolu dosahují délky 370 m a tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat.

Maketa dolů je vybavena novými světelnými prvky, které budou vytvořeny zelektrizováním originálních důlních svítidel, karbidových lamp a elektrických kahanů. Návštěvníci fárají s vlastním svítidlem v doprovodu odborného lektora. Nové pojetí umožňuje návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Na výstavní sály i chodby dolů navazuje prostor montánní herny určené pro interaktivní hry a doprovodné programy.

Prohlídka rudného a uhelného dolu je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky, kterou si také můžete předem rezervovat (http://www.ntm.cz/aktualita/prohlidka-uhelneho-rudneho-dolu).

Mohlo by vás zajímat:
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj
Uhelný důl Zollverein je památka UNESCO
VIDEO: Staňte se na chvíli řidičem monstra