Doba čtení:36 s

What questionmark

Z uhlí pochází 40 procent světové energie. Pochází z něj také 39 procent globálních emisí CO2.

Uhlí jako zdroj tepla náhodně a příležitostně využíval už pravěký člověk.

První pokusy s těžbou a využitím uhlí se prováděly v Anglii během 17. století.

Antracit je nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií.

Zásoby uhlí se odhadují na nejméně 200 až 300 let, zatímco zásoby ropy na pouhých 40 až 50 let a uranu na přibližně jedno století.

Uhlí je dodnes nejvýznamnějším pevným palivem a jedním z nejvýznamnějších zdrojů elektrické energie.

Na Mostecku je se první zmínka o těžbě uhlí váže k roku 1613. Císař Matyáš tehdy udělil privilegium na těžbu uhlí u Havraně a Hrobu mosteckému občanu Janu Weidlichovi.