Doba čtení:2 m, 17 s
Lom Bílina
Lom Bílina. Foto: SD a.s.

Vláda dnes přerušila projednávání státní energetické koncepce, ministři se k ní vrátí až v polovině února. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).  Dodal, že ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) má do té doby za úkol předložit konkrétní materiál, který se bude také zabývat otázkou zachování či prolomení limitů v Ústeckém kraji.

Sobotka uvedl, že vláda se k projednávání Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK) dostala poprvé a ministři o koncepci poměrně dlouho diskutovali. „Chceme ještě diskutovat se sociálními partnery dílčí rozhodnutí, která budou schválení koncepce předcházet. To je zejména otázka nakládání s energetickými surovinami, to znamená téma další těžby zejména hnědého uhlí v České republice,“ řekl premiér.

„Nejprve bychom chtěli ten návrh diskutovat na Radě hospodářské a sociální dohody ČR, a potom by o té věci rozhodla vláda a současně bychom se vrátili ke schválení ASEK,“ doplnil Sobotka. Spor byl o to, zda má být v dokumentu napsáno, že nebudou prolomeny limity těžby hnědého uhlí, řekla serveru iUHLI.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Nová energetická koncepce má určit směr, jakým se vydá česká energetika v nadcházejících desetiletích. Ministr Mládek již v polovině prosince materiál, který byl připravován více než pět let, podepsal. Nová koncepce se ministrům na stůl dostala po dvouletém projednávání. Po jejím schválení volá řada subjektů, které v energetice působí. Platná energetická koncepce státu z roku 2004 již neodpovídá současným podmínkám a její aktualizace byla naprosto nezbytná.

Státní energetická koncepce obsahuje šest základních variant dlouhodobého vývoje české energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, která mimo jiné předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se mělo stát jádro, následované zemním plynem a ropou.

V současné době je největším primárním zdrojem energie v Česku hnědé uhlí. Primární zdroje energie jsou takové zdroje, které neprošly žádnou lidmi provedenou přeměnou. Za primární zdroj energie proto často není považováno jaderné palivo, ale až teplo, které je vyrobeno v jaderném reaktoru.

Hlavním posláním koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva.

Kabinet se dnes zabýval také materiálem, který se týká dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka. Ministři vzali na vědomí fakt, že těžba by v této lokalitě měla pokračovat do roku 2017.

Vláda schválila také Národní akční plán energetické účinnosti ČR, který stanoví, jak může Česko do roku 2020 dosáhnout větších úspor energie proti dnešku. Závazek vyplývá z evropské směrnice o energetické účinnosti (EED).