Vlaky z elektrárny by měly prášit méně

Rampa v Počeradech vyžaduje minimální nároky na obsluhu, umožňuje regulovat tlak vody v trys- kách, kterými se materiál ve vozech skrápí. Foto Sev.en Energy

Společnosti Sev.en Energy pokračují v opatřeních pro snižování prašnosti v okolí železniční vlečky spojující Vršanskou uhelnou s Elektrárnou Počerady.

V polovině června byla na nakládacím místě vedlejších energetických produktů počeradské elektrárny zprovozněna speciální skrápěcí rampa. Železniční souprava naložená stabilizátem, který se odtud vozí k zakládání zpět na lokalitu Vršany, projede pomalou rychlostí pod rampou. Pokropením se na povrchu nákladu vytvoří pružná, homogenní vrstva, která při jízdě vlakové soupravy nevykazuje známky porušení a je odolná proti úletu prachových částic při vyšší rychlosti proudění okolního vzduchu.

Před 10 lety bylo napuštěno jezero Most

Jedná se o další z výstupů projektu na snižování prašnosti v provozech společností skupiny Sev.en Energy, na němž spolupracujeme mimo jiné s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí v Mostě,“ vysvětlil Michal Janata, specialista pro environmentální oblast Sev.en Inntech. Rampa v Počeradech vyžaduje minimální nároky na obsluhu, umožňuje regulovat tlak vody v tryskách, kterými se materiál ve vozech skrápí. „Zařízení zatím testujeme ve zkušebním režimu, následující týdny standardního provozu nám ukážou, zda vše funguje podle předpokladů,“ doplnil Michal Janata.

Skrápěcí rampa v Počeradech není jediným opatřením na snižování prašnosti, které společnosti Sev.en Energy dosud realizovaly. Během jarních měsíců pokračovala společnost Rekultivace s výsadbou desítek vzrostlých stromů a keřů v okolí železniční vlečky v obcích Lišnice a Polerady. Zeleň zde má plnit funkci přirozené clony. V loňském roce došlo k úpravám části úložiště popílku Třískolupy, které pracovníci Rekultivací proměnili ve čtyřhektarovou louku. Tyto úpravy byly zaměřeny na snižování prašnosti směrem k obcím Blažim a Výškov na Lounsku.