Doba čtení:42 s
Hipodrom Most.

Těžební společnost Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal vynaložila loni na rekultivační práce téměř 100 milionů korun, přičemž práce prováděla na více než 500 hektarech. Sanace a rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí provádí těžební firma v prostoru propojených lomů Vršany a Šverma. Serveru iUHLI.cz to sdělil vedoucí komunikace Czech Coal Group David Vidomus.

Sanační a rekultivační práce firma prováděla hlavně na plochách vnitřních výsypek lomu a v prostoru bývalého lomu Slatinice. Vršanská uhelná prováděla práce jak technického, tak biologického charakteru. V nově vznikajících kulturách jsou zastoupeny rekultivace zemědělské, lesní, vodní a ostatní, včetně části ploch ponechaných přirozenému vývoji s cílem zvýšení biodiverzity nově vznikajícího území.

Rekultivace je nedílná součást báňské činnosti s cílem zahladit v krajině následky způsobené těžbou. Společnost tak naplňuje povinnosti plynoucí z horního zákona.