Vršanská uhelná dala loni na rekultivace 100 milionů

Hipodrom Most.

Těžební společnost Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal vynaložila loni na rekultivační práce téměř 100 milionů korun, přičemž práce prováděla na více než 500 hektarech. Sanace a rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí provádí těžební firma v prostoru propojených lomů Vršany a Šverma. Serveru iUHLI.cz to sdělil vedoucí komunikace Czech Coal Group David Vidomus.

Sanační a rekultivační práce firma prováděla hlavně na plochách vnitřních výsypek lomu a v prostoru bývalého lomu Slatinice. Vršanská uhelná prováděla práce jak technického, tak biologického charakteru. V nově vznikajících kulturách jsou zastoupeny rekultivace zemědělské, lesní, vodní a ostatní, včetně části ploch ponechaných přirozenému vývoji s cílem zvýšení biodiverzity nově vznikajícího území.

Rekultivace je nedílná součást báňské činnosti s cílem zahladit v krajině následky způsobené těžbou. Společnost tak naplňuje povinnosti plynoucí z horního zákona.