ZA VŠÍM HLEDEJ UHLÍ

Ilustrační foto: Imagio.cz

Ilustrační foto: Imagio.cz

Nedávné výsledky největší české energetické společnosti ČEZ stojí ještě za krátké zastavení z trochu jiného důvodu. S trochou nadsázky o nich totiž lze říci, že za nimi stojí uhlí. Pro server iUHLI.cz to napsal analytik Petr Hlinomaz.

Přesněji řečeno, na mysli jsou nízké ceny uhlí na světovém trhu a vazba tržních cen elektřiny na primární energetické zdroje, tedy i na uhlí. Světové ceny uhlí jsou jedním ze dvou hlavních podstatných faktorů ovlivňujících tržní ceny elektřiny. Tím druhým jsou ceny emisních povolenek. A ceny elektřiny ovlivňují, kolik peněz ČEZ utrží a kolik si vydělá.

Světové ceny energetického uhlí loni spadly zhruba o pětinu. Průměrná realizační cena elektřiny vyrobené v elektrárnách ČEZ zhruba o 12 procent. Vývoj tržních cen elektřiny hraje ve výsledcích firmy ČEZ dominantní roli.

Její jádrový provozní zisk EBITDA (zisk před odpisy, úroky a zdaněním) klesl v loňském roce na vrub nižších cen elektřiny, za které ČEZ prodává vyrobenou elektřinu, o 6,6 miliardy korun. Letos je třeba počítat s dalšími 5,7 miliardami korun, které ze stejných důvodů při tvorbě jádrového zisku budou chybět. Naštěstí do konečné podoby jádrového zisku zasahují ještě další, a to pozitivní položky, které neblahé důsledky cen elektřiny o něco oslabí.

„Buď jak buď je možno tvrdit, že budoucnost energetických firem, jejich úspěch nebo neúspěch, můžeme s nemalou přesností odhadovat z cen uhlí,“ upozornil analytik.

Skupina ČEZ v loňském roce snížila meziročně čistý zisk o 36 procent na 22,4 miliardy korun. Tržby klesly o osm procent na 200,7 miliardy korun. Skupina ČEZ loni zaznamenala provozní zisk EBITDA ve výši 72,5 miliardy korun.