Plynová nejistota trvá

Plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn do západní Evropy, už více než sedm dní funguje v obráceném režimu. Plyn tak proudí z Německa do Polska, ukazují data německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Objem plynu a směr jeho toku v plynovodu se řídí podle požadavků odběratelů.