Doba čtení:1 m, 22 s
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu společenskou nebezpečnost protiprávního jednání nemůže eliminovat ani politická pohnutka. Foto: Facebook Limity jsme my

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost jednoho z aktivistů, kteří v roce 2018 při Klimakempu pronikli do hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku. Báňský úřad mu za přestupek podle horního zákona uložil pokutu 8000 korun.

Muž uplatnil řadu námitek, například poukazoval na to, že akce nezpůsobila škodu ani nikoho neohrozila a že měla upozornit na veřejně prospěšné cíle.

Společenskou nebezpečnost protiprávního jednání nemůže eliminovat ani politická pohnutka,“ reagoval NSS v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

I v době nečinnosti těžebních zařízení pak hrozí újma na životě a zdraví jak osobám, které do dobývacího prostoru vniknou neoprávněně, tak i příslušníkům bezpečnostních sborů či pracovníkům dolu, kteří musí vzniklý incident řešit,“ pokračuje rozhodnutí.

Poslanec navrhuje dočasný zákaz odpojení od tepláren

Muž neuspěl ani s poukazem na to, že už jej za přestupky při Klimakempu pokutoval litvínovský městský úřad. Podle NSS však šlo o různé prohřešky. Zatímco přestupku podle horního zákona se muž dopustil tím, že vnikl neoprávněně do prostoru důlního díla, další přestupky spáchal, když neuposlechl pokyny či výzvy policie.

Pokutu 8000 korun mužovi vyměřil obvodní báňský úřad pro Ústecký kraj. Později sankci potvrdil Český báňský úřad v Praze a muž neuspěl ani se žalobou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Proti těžbě uhlí protestovalo v létě 2018 několik stovek aktivistů z různých evropských zemí – účastníků akce Klimakemp v Louce u Litvínova. Menší část jich pronikla do prostoru dolu Bílina a k rypadlu. Po většinu dne byla těžba zastavená.