Doba čtení:2 m, 25 s

Ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha kritizují, že návrh Plánu spravedlivé územní transformace neodráží závazek současné vlády vytvořit podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033. Doslova před pár přitom provozovatel české přenosové soustavy upozornil, že Česko musí za uhelné zdroje postavit náhradu, jinak hrozí nedostatek elektřiny.

Aktivisté se svou kampaň snaží hrát chytře, když se pasují do role ochránců uhelných krajů a dokonce i horníků. Tvrdí, že kraje potřebují mít jistotu, jak se uskuteční transformace a znát termín, na který se mají připravit. Ve skutečnosti jde však pochopitelně o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí.

To lze samo o sobě aktivistům jen těžko vyčítat. Je to podstatou jejich fungování, často dokonce i živobytí. Jsou zde však minimálně dva zásadní problémy.

Europoslanci se předhánějí ve fatální neznalosti

Tím prvním a naprosto klíčovým je, že by zbrklé uzavření uhelných zdrojů způsobilo fatální problém. To před pár dny potvrdil i provozovatel tuzemské přenosové soustavy, ČEPS, který vydal každoroční „Hodnocení zdrojové přiměřenosti výrobních kapacit elektrizační soustavy ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2021), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a upozorňuje na případný nedostatek zdrojů. Navazuje přitom na hodnocení přiměřenosti zdrojů na evropské úrovni, které zpracovává asociace ENTSO-E.

V dokumentu ČEPS naprosto explicitně uvádí, že: „rychlý odklon od uhelných zdrojů v kombinaci s neexistujícími novými zdroji (dozdrojování) povede ke zcela neuspokojivým hodnotám LOLE, a tedy ke značné zdrojové nepřiměřenosti. Odstavování uhelného výkonu musí být doprovázeno výstavbou nových zdrojů se stabilním výkonem (dozdrojování). V případě urychlení odchodu od uhelné energetiky dříve než v roce 2038 bude potřeba zavést kapacitní mechanismy pro podporu výstavby zdrojů se stabilním výkonem, aby byla dodržena bezpečnost dodávek elektřiny, a to i přes rychlý nárůst podílu OZE, který scénáře MAF CZ 21 obsahují.“

Hra na záchranu klimatu je bohapustá lež

ČEPS současně vyvrací i častý argument aktivistů, kteří požadavek na vypínání uhelných zdrojů odůvodňují tím, že Česko část vyrobené elektřiny exportuje. „MAF CZ 21 dále ukazuje, že Česká republika bude od roku 2025 výrazně importní s předpokladem velké závislosti na dovozu elektřiny z přebytkových zemí (Francie, severní Evropa), přičemž zůstává otázkou, zda bude v případě přebytku v těchto zemích elektrická energie skutečně exportována nebo bude využita v domácím průmyslu. Po roce 2035 je pak indikováno další zhoršení situace, které by mohlo vést k vážným problémům s přiměřeností soustavy,“ uvedl ČEPS.

Druhým problémem je, že jediným zdrojem, který může v nejbližších letech uhlí v českých elektrárnách a teplárnách teoreticky ve velkém nahradit, je zemní plyn. Tedy stejně tak fosilní palivo, které představuje kvůli únikům metanu z klimatického hlediska srovnatelnou, a dost možná dokonce větší zátěž. Navíc je nejen Česko, ale celá EU závislá na jeho dovozu. A to převážně z Ruska, které před několika desítkami hodin zahájilo útok na Ukrajinu.

Bohužel se zdá, že vše výše uvedené je ekologickým aktivistům ukradené. Dál dogmaticky tlačí Česko do energetické krize.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa