Doba čtení:2 m, 54 s
Memorandum bylo podepsáno v Paříži na mezinárodním veletrhu WNE (World Nuclear Exhibition). Foto: Aliance české energetiky

Více než dva roky jednají české firmy s uchazeči o dostavbu nových jaderných bloků v České republice o svém zapojení do dodavatelského řetězce. Dalším krokem k dosažení tohoto cíle je vznik memoranda o vzájemné spolupráci českého průmyslu s francouzskou společností EDF.

Význam zapojení českých firem zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který společně s představiteli největších českých dodavatelů do jaderné energetiky navštívil na mezinárodním veletrhu WNE (World Nuclear Exhibition) v Paříži všechny tři uchazeče – společnosti EDF, Westinghouse i KHNP.

Česká strana aktuálně vyhodnocuje nabídky k dostavbě JE Dukovany, podané koncem října tohoto roku, finální vyjádření k výběru preferovaného dodavatele má padnout v první polovině roku 2024.

Podíl jádra na globální výrobě elektřiny je nejnižší od 80. let

Na jednáních v rámci WNE  se všechny zúčastněné strany – tedy zástupci českých firem, českého státu i potenciálních dodavatelů – shodly, že udělají maximum pro to, aby detailní způsob a rozsah zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice byl definován v prvním kvartálu příštího roku. „Je důležité, aby zadavatel tendru, odborná veřejnost i tuzemské firmy a obyvatelé České republiky byli předem informováni o předpokládaném objemu i o způsobu zapojení českého průmyslu do největší investice v historii České republiky ze strany jednotlivých uchazečů,“ uvedl výkonný ředitel Aliance české energetiky Josef Perlík.

Důvody jsou jednoznačné. Podle analýzy vypracované Vysokou školou ekonomickou bude mít zapojení českých firem v objemu 65 procent rozsahu dodávek pro Českou republiku řadu ekonomických přínosů. Studie uvádí, že při výstavbě čtyř avizovaných bloků dojde v průběhu realizace k navýšení HDP České republiky až o 936 mld. Kč a příjmů veřejných rozpočtů až o 384 mld. Kč.

„To je v kontextu klesajícího výkonu české ekonomiky neoddiskutovatelný přínos nejenom pro jednotlivé složky státního rozpočtu, ale i pro oživení a rozvoj českého průmyslu a v neposlední řadě také pro deficitní účty důchodového systému a řadu dalších ekonomických a systémových parametrů,“ řekl předseda výboru Aliance české energetiky Milan Šimonovský.

Zapojení českého průmyslu v minimálním objemu 65 % dodávek mj. významně přispěje k zachování energetické nezávislosti České republiky, k rozvoji technologických kapacit českého průmyslu, zvyšování kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti pracovních sil i rozvoji nových technologií a v neposlední řadě k podpoře vědy a vzdělávání.

Fiala: Bez posílení jádra a OZE levnější elektřina nebude

Pro české firmy zapojení 65 % v objemu dodávek při dostavbě nových jaderných zdrojů v České republice znamená zachování českého jaderného know-how, možnost proexportního navázaní na domácí reference a především soběstačnost oboru jako celku při následném šedesátiletém servisu jaderných elektráren v České republice.

Aliance české energetiky (CPIA – Czech Power Industry Alliance) sdružuje největší technologické dodavatele pro energetické zdroje v České republice. Byla založena za podpory české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2015. Obrat jejích 13 členů činil v loňském roce 64 miliard korun. Aktuálně členské firmy zaměstnávají téměř 12 000 zaměstnanců. Své know-how uplatňují na projektech v energetice jak v České republice, tak i ve více než 60 zemích světa.

Členské společnosti CPIA působí v oblasti návrhu, výroby, dodávek a instalací v projektech výstavby, servisu, modernizace a odstavování energetických zdrojů, včetně jaderných elektráren. Přes 90 % zařízení pro československé elektrárny včetně jaderných bylo vyrobeno tuzemskými firmami.

Posláním Aliance je koordinovat strategické zájmy, klíčová partnerství a spolupráci českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje s partnery z byznys sféry i na úrovni ministerstev a státních regulačních orgánů.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa