Amatérské instalace solárů vedou i k požárům

V České republice bylo loni podle Solární asociace zprovozněno 33.760 fotovoltaických elektráren. Foto: pixabay.com

S růstem zájmu o fotovoltaická zařízení roste v Česku i počet případů jejich neodborných instalací. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se v poslední době rozšířilo používání nekvalitních nebo nesprávných komponentů, které mohou vést k řadě problémů včetně požárů.

Rozmach fotovoltaických elektráren v posledních dvou třech letech vedl k častějšímu používání levných nebo nesprávných komponentů. Riziko násobí množství nových subjektů i živnostníků, kteří se na fotovoltaiku zaměřili, aniž by měli skutečnou odbornost. Často nepočítají ani s dodatečným zatížením střešní konstrukce, které může být i významné. Zejména v zimních měsících se kolem fotovoltaických panelů mohou tvořit sněhové závěje,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek.

Mezi nejčastější pochybení při instalaci podle komory patří nesprávné složení komponentů z hlediska hořlavosti, vytváření požárních úseků, odstupu, kombinace solárních panelů se střešním pláštěm nebo užití nehořlavých, neodkapávajících kabelů s minimem kouře v případě požáru.

Komora, mezi jejíž členy se řadí také projektanti i stavitelé instalací malých fotovoltaických elektráren a dalších výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, proto varuje před možnými riziky. Nejzásadnější z nich mohou podle ní vést například k příliš velkému dodatečnému zatížení nosných konstrukcí a rovněž k nebezpečí požárů či zkomplikování hasičského zásahu.

Solární Eldorado 2

Hasiči podle mluvčí generálního ředitelství Pavly Jakoubkové registrují jednotky požárů fotovoltaik za rok. „Loni i rok předtím to bylo kolem desítky,“ řekla ČTK. Také podle hasičů je instalace svépomocí problém, vše včetně následné údržby a kontroly musí dělat odborníci, dodala mluvčí.

Fotovoltaická elektrárna patří mezi takzvaná technologická zařízení a technologické stavby, a proto by členem realizačního týmu vždy měla být autorizovaná osoba z oboru technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb,“ upozornil předseda technické komise ČKAIT Ladislav Bukovský na absenci těchto povinností v předpisech.

Podle něj energetický zákon dostatečně neřeší ani další parametry, jako jsou mechanická odolnost a stabilita konstrukcí, přístupnost, bezpečnost při údržbě nebo ochrana proti bleskům. S připravovaným umožněním instalace energetického zařízení do výkonu 50 kilowattů bez stavebního povolení tak komora rovněž žádá o zajištění povinnosti jejich odborné přípravy a realizace.

V České republice bylo loni podle Solární asociace zprovozněno 33.760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawattů, což je meziroční nárůst o 366 procent. Roste i počet firem, které se fotovoltaikou zabývají. Asociace jejich aktuální počet odhadla na skoro 500.